Atgriezties sadaļā "Olimpiādes. Rezultāti 2008./2009.m.g. "

Mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaits
rajona un valsts olimpiādēs 2008./2009.m.g.  

003

004

006

009

010

016

017

018

019

030a

030b

031XXX

032a

032b

033

034

035

036

037

039