Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

2019./2020.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 9. un 12.klase (precizēti 18.05.2020.) [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3. un 6.klase) [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks [PDF]

Atcelti diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasei

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 17. martā noteikumus Nr. 137 "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā"", VISC ir veicis grozījumus 2019./2020. mācību gadā valsts pārbaudījumu grafikā, kā arī atceļ 2020. gadā 16. aprīlī plānotos diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā 11.klasē.