esf_831_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Kompetenču pieeja mācību saturā.
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Kompetenču pieeja mācību saturāesf_2014_2020.jpgKompetenču pieeja mācību saturā
 

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR
Atbilstoši 2018.gada 13.novembra MK noteikumiem Nr.688
Projekta kopējais finansējums: 18 458 382 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 15 689 624 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 768 758 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta apraksts: [PDF]
Prezentācija: [PDF]
Video "Skola 2030" [Video]
Informācija par mācību satura aprobācijas norisi [PDF]
Kopsavilkums par projekta aktivitātēm [PDF]
Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv
Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Velga Kakse
Tālr. 66051908
E-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

09.10.2019. Z.Šteinberga.
Vērtības – būtiska mūsdienu sabiedrības un arī izglītības daļa

Ne vien zināšanas un prasmes, bet arī vērtības veido cilvēku un to, par kādu sabiedrību topam. Tāpēc vērtību veidošana ir būtiska daļa arī izglītībā. Par to, kā vērtības līdztekus zināšanām un prasmēm iekļaujas mācību saturā un kā tās iedzīvināt ikdienā katrā skolā un klasē – Skola2030 (Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”) oktobra sākumā notikušajā profesionālajā konferencē skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un citiem interesentiem.
>> Lasīt vairāk

30.09.2019. Z.Šteinberga.
Skola2030 aicina pieteikties mācībām tehnoloģiju mācību jomas skolotājus

VISC īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 informē, ka no 2019. gada 23. septembra tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem ir iespēja pieteikties profesionālās kompetences pilnveides A programmas mācībām - “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” (36h).
>> Lasīt vairāk

10.05.2019. I.Leitāne.
Izglītības jomas pārstāvju un ekspertu konsultācijās izteikts atbalsts Skola2030 piedāvātajai izglītības satura plānošanai vidusskolā

Konsultācijās ar nozares svarīgākajām interešu grupām – skolotājiem, skolu vadītājiem, pašvaldību un to izglītības pārvalžu pārstāvjiem, augstskolu pārstāvjiem un nozares ekspertiem izteikts atbalsts Skola2030 piedāvātajiem izglītības satura plānošanas principiem vispārējā vidējā izglītībā. Vidusskolas modeļa piedāvājumā atzinīgi novērtēta iespēja izglītības saturu apgūt trijos līmeņos un attiecīgi līmeņos dalīt valsts pārbaudes darbus, piedāvājums skolēniem vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem – ar iespēju izvēlēties 30% no vidusskolā apgūstamā satura, samazinātu mācību priekšmetu skaitu un padziļinātu specializāciju šaurākā jomu lokā it īpaši 11./12. klasē. Atzinīgi novērtēta arī iespēja skolām veidot savus izvēļu grozus jeb padziļināto kursu komplektus vai piedāvāt VISC ieteiktos.
>> Lasīt vairāk

24.04.2019. E.Treimane.
Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma aprīļa numurs

Šo izdevumu esam veltījuši Skola2030 sagatavotajam vispārējās vidējās izglītības satura piedāvājumam – pilnveidotam atbilstoši mūsdienu pedagoģijas tendencēm un skolēnu vajadzībām. Piedāvājam iepazīties ar vispārīgu pārskatu par galvenajiem principiem un paredzētajām izmaiņām mācību procesa organizēšanā, kā arī par uzsvariem katrā mācību jomā. Svarīgākā plānotā pārmaiņa ir – mazāk mācību priekšmetu un vairāk iespēju mācīties un iedziļināties tajā saturā, kas skolēnu interesē un kas būs nepieciešams viņa izraudzītajam profesionālās dzīves ceļam nākotnē.
>> Lasīt vairāk Skola2030 vietnē

19.03.2019. I.Leitāne.
Pirmsskolnieks kā aktīvs dalībnieks mācību procesā

Ar rosinājumu pieaugušajiem, kuri ikdienā vada bērnu mācības, pārmaiņu ceļā vienmēr pašiem atcerēties un atkal no jauna piedzīvot sajūtu, ko nozīmē apgūt kaut ko jaunu un gūt no tā prieku, 14.martā noslēdzās Skola2030 konference “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” pirmsskolas pedagogiem. Konferenci klātienē Valmierā apmeklēja ap 600 pirmsskolas pedagogu no visas Latvijas, un pieredzē dalījās pārstāvji no 14 pilotpirmsskolām un skolām, kuri praksē jau izmēģina pilnveidoto pieeju un saturu. Konferences tiešraidi bija iespējams vērot Skola2030 Facebook lapā, un ieraksti tiks ievietoti arī Skola2030 Youtube kanālā.
Pirmsskola ir pirmais posms vispārējā izglītībā, kurā šā gada 1. septembrī tiks ieviestas jaunās vadlīnijas, kas paredz pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu ikvienā pirmsskolā Latvijā. Vairāk par jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un gaidāmajām pārmaiņām, ko tās paredz, skatīt šeit: http://bit.ly/Pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas.
Šī ir jau piektā konference, ko rīko Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā pilnveidotu vispārējās izglītības saturu un mācīšanās pieeju no pirmsskolas līdz vidusskolai, lai bērni iegūtu mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs