Sākumlapa > VISC > Vadītāja CVAtgriezties sadaļā "Kontakti"

Dr.hist. Guntars Catlaks

CURRICULUM VITAE

G.Vasilevskis

Ieņemamais amats
Valsts izglītības satura centra vadītājs

Personiskie dati
Dzimis 21.06.1963. Rīga, Latvija
Pilsonība: Latvijas

Izglītība:
1986 – Pabeigta Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte,
1993 – Profesionālā izglītības programma Pilsoniskajā izglītībā, Russel Sage koledžā, Ņujorkas pavalstī, ASV (Citizenship Education for Democracy), Russell Sage College, NY, USA,
1995 – Vēstures zinātņu doktora grāds Latvijas Universitātes Vēstures Institūtā
1999 – Profesionālā izglītības programma NVO finanšu un vispārējā vadībā Centrālās Eiropas Universitātē Budapeštā

Darba pieredze:
1986 – 1997 Vēstures un sociālo zinātņu skolotājs Natālijas Draudziņas ģimnāzijā Rīgā,
1987 – 1995 Zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas Vēstures Institūtā,
1993 – 1997 Demokrātijas Attīstības Centra direktors, Rīgā,
1994 – 1995 Sociālo zinību speciālists Izglītības satura un eksaminācijas centrā, IZM, Rīgā,
1995 – 1997 Latvijas Vēstures Institūta Etnogrāfijas nodaļas vadītājs,
1997 – 2002 Sorosa Fonda - Latvija "Pārmaiņas Izglītībā" programmas direktors,
2002 – 2004 Starptautiskās pilsoniskās izglītības asociācijas Civitas International izpilddirektors, Briselē, Beļģijā
2004 – 2015 Vecākais pētniecības koordinators (pētniecības nodaļas vadītājs) pasaules izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību konfederācijā Education International, Briselē, Beļģijā

Cita izglītība un profesionālā pieredze:
1992 – Vies-pētnieks Upsalas Universitātes Etnoloģijas Institūtā, Upsalā, Zviedrijā,
1994 – 1996 ES PHARE Demokrātijas programmas koordinators Latvijā,
1996 un 1997 Vies-pētnieks Indianas Universitātes Izglītības Institūtā, Blūmingtonā, Indianas pavalstī, ASV,
1998 – Vies-pasniedzējs Rietumu Anglijas Universitātē, Izglītības Skolā, Bristolē, Apvienotajā Karalistē,
2000 – 2002 UNESCO Latvijas Komitejas Izglītības komitejas dalībnieks,
2002 – Sorosa Fonda - Latvija valdes loceklis,
2005 – 2014 Sorosa Fonda - Latvija Valdes priekšsēdētājs,
2004 – 2015 Education International pārstāvis OECD PISA Valdē un OECD TALIS Valdē
2004 – 2014 Education International pārstāvis OECD TUAC izglītības komitejā
2012 – 2015 Education International pārstāvis Boloņas procesa Eiropas Standartu un Vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādes darba grupā

Publikācijas un konferences:
1994 – Pirmā interaktīvā mācību līdzekļa pilsoniskajā izglītībā - civilzinībās, skolotāja rokasgrāmatas un skolēna darba burtnīcas līdzautors, Rīga, Latvija
1996 – Mācību grāmata Civilzinības, autoru kolektīvs, Rīga, Latvija
1997 – Mācību grāmata Politika Latvijā, autoru kolektīvs, Rīga, Latvija
1998 – Skolotāja rokasgrāmata Civilzinībās, Rīga, Latvija
1999 – Education for Democracy in Latvia, līdzautors
2000 – Civilzinību mācību grāmata, līdzautors, Rīga, Latvija
2000 – Sabiedrības Etniskā Integrācija Latvijā, līdzautors, Rīga, Latvija
2001 – Izglītība Latvijā, gada pārskats, galvenais redaktors, Rīga, Latvija
2002 – Mācību grāmata Politika un Tiesības, līdzautors, Latvija
2003 – Izglītība Latvijā, otrais gada pārskats, konsultējošais redaktors, Rīga, Latvija
2006 - Mācību grāmata 9. klasei Civilzinības, Rīga, Latvija
2004 – 2015 atbildīgais redaktors Education International 28 publikācijām par izglītības politikas jautājumiem
https://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/3272
Virkne rakstu un publikāciju Latvijas un ārvalstu medijos

1995 – Civitas International konference Prāgā, Čehijā
1998 – Civitas International konference Buenosairesā, Argentīnā
2000 – Civitas International konference Mehiko, Meksikā
2000 – Ziemeļamerikas Sociālo zinību skolotāju apvienības konference Kalgari, Kanādā
2001 – IEA konference Orlando, ASV
2001 – UNESCO Ģenerālā Asambleja, Parīze
2002 – World Communities of Democracy konference, Seula, Koreja,
2004 – Education International 4. Pasaules kongress, Porto Allegre, Brazīlija
2004 – ANO Starptautiskā izglītības konference, Ženēva, Šveice
2006 – EDSO izglītības projekta dalībnieks - eksperts, Kirgizstānā
2007 – Education International 5. Pasaules kongress, līdz-organizators, Berlīne, Vācija
2011 – Education International 6. Pasaules kongress Keiptaunā, līdz-organizators
2013 – CIES (Comparative International Education Society) biedrs un panelists
2014 – UNESCO Globālās pilsoniskās izglītības konference Bangkokā, ziņotājs
Piedalīšanās daudzos starptautisku organizāciju rīkotos semināros un konferencēs (CoE, UNESCO, OECD, OSCE)

Prasmes, kvalifikācijas un iemaņas:
Valodas: Latviešu, angļu un krievu pārvaldu pilnībā, franču - daļēji, ir zināšanas vācu un zviedru valodās.
Datorprasmes: Word, Excel, Power Point un citas programmas gan PC gan Macintosh sistēmās.
Profesionāls vēsturnieks, kvalificēts vēstures un sociālo zinātņu pasniedzējs (LU), kvalificēts NVO un projektu vadītājs, pētniecības administrators (CEU), kvalificēts pilsoniskās izglītības eksperts - mācību programmu un līdzekļu izstrādāšanā, pasniegšanas metodikā un skolotāju sagatavošanā (Russel Sage). Plaša pieredze starptautisku projektu vadīšanā izglītības jomā un administratīvā darbā gan Latvijā gan pasaulē.

Atgriezties sadaļā "Kontakti"