saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Pirmsskola un sākumskola

Aktuālā informācija

  • Metodiskie materiāli pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, bērnu vecākiem un citiem interesentiem publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli".
  • Mācību programmas publicētas sadaļā "Programmas"

Ja Jums ir jautājumi, rakstiet mums: ineta.upeniece@visc.gov.lv
Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas VISC interneta vietnē.

Sadaļas arhīvs