esf_832_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībaiesf_2014_2020.jpgNacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

Valsts olimpiāžu norises laiki, organizēšanas kārtība, uzaicināto dalībnieku saraksti un rezultāti pieejami VISC vietnes sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiādes"

11.04.2018. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferenci

Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konference notiks no 20. līdz 21.aprīlim Rīgā sadarbībā ar Latvijas augstskolām.
Lūdzam sekot līdzi turpmākajai informācijai VISC mājas lapā un e-sistēmā https://skolas.lu.lv
>> Konferences darba kārtība

03.04.2018. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posma norisi

Šodien 978 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 20. un 21.aprīlī Rīgā.
Šogad uz valsts posmu izvirzīti 798 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi un tas būs liels izaicinājums 23 sekciju vērtēšanas komisijām. Konferences vērtēšanas komisija vērtēs mutvārdu prezentācijas vai stendu intervijas. Ar Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma darbu vērtēšanas kārtību un kritērijiem var iepazīties VISC vietnē.
Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferences atklāšana notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. No plkst.11.30 tiek plānots darbs  zinātniskajās sekcijās četrās Rīgas vietās:

  • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Raiņa bulvāris 19;
  • Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvāris 5;
  • Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1;
  • Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes iela 12.

2018.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, Rīgā notiks Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC mājas lapā un e-sistēmā http://skolas.lu.lv
>> Darbu vērtēšanas kārtība un kritēriji

14.11.2017. A.Kozlovska.
Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

VISC publicējis Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu. Nolikumā atrunāta kārtība, kādā ir iesniedzami skolēnu zinātniskās pētniecības darbi, kā arī konferences norise un dalībnieku atlase starptautiskajiem pasākumiem. Sīkāka informācija par konferences norisi sekos.
>> Nolikums

04.09.2017. A.Kozlovska. Precizēts 08.01.2018.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai. Vadlīnijās apkopoti ieteikumi skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Izstrādātās vadlīnijās iekļauti galvenie darba veikšanas posmi, zinātniskās pētniecības darba struktūra, teksta noformēšanas prasības, darba aizstāvēšanas (prezentācijas) prasības un vērtēšanas kritēriji. Vadlīnijas izstrādājuši Latvijas augstskolu docētāji un praktizējoši pedagogi.
>> Vadlīnijas

17.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 18.08.2017.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD pasākumu kalendārs 2017./2018. mācību gadam

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Lasīt vairāk

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

09.01.2017. L.Voroņenko.
Par izglītojamā transporta izmaksu kompensāciju

Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs nodrošina transporta izmaksu segšanu izglītojamiem.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs