Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2018.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
17.12.2018. VISC 2018/53 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Līgumi [ZIP]
18.01.2019 ., pkst.12.00
14.12.2018. VISC 2018/52

Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
Grozījumi instrukcijā

15.02.2019., plkst.23.59.
3.5.punkta 1. un 10.pozīcija – 22.02.2019., plkst.23.59.
29.11.2018. VISC 2018/48 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Līgums
12.12.2018., plkst.12.00
26.11.2018. VISC 2018/47 Projekta mērķa grupas stažēšanās Eiropas Savienības dalībvalstīs uzņēmējdarbības nozarē
Instrukcija
Līgums
07.12.2018., plkst.12.00
02.11.2018. VISC 2018/46 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Instrukcija ar grozījumiem [ZIP]
Jautājumi un atbildes
Līgumi [ZIP]
23.11.2018., plkst.12.00.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.12.2018, plkst. 12.00
01.11.2018. VISC 2018/45 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Līgumi [ZIP]
14.11.2018., plkst.12.00
28.09.2018. VISC 2018/44 Profesionālās pilnveides programmu īstenošana vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Instrukcija ar grozījumiem
Atbilde uz jautājumu
Līgums
11.10.2018., plkst.12.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 17.10.2018., plkst.12.00
19.09.2018 VISC 2018/43 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Instrukcija ar grozījumiem [ZIP]
Līgumi [ZIP]
03.10.2018., plkst.12.00
18.09.2018. VISC 2018/42 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē, medījumu gaļas ieguves un pārstrādes jomā
Instrukcija
Līgums
02.10.2018., plkst.12.00
21.08.2018. VISC 2018/39 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs elektronikas nozarē
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
03.09.2018., plkst.12.00
21.08.2018. VISC 2018/38 Projekta mērķa grupas stažēšanās Eiropas Savienības dalībvalstīs metālapstrādes, mašīnbūves un mehatronikas nozarē
Instrukcija
Līgums
03.09.2018., plkst.12.00
19.07.2018. VISC 2018/36 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
08.08.2018., plkst.12.00
06.07.2018. VISC 2018/33 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
07.08.2018., plkst.12.00
20.06.2018. VISC 2018/30 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Līgumi [ZIP]
16.07.2018., plkst.12.00
15.06.2018. VISC 2018/29 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs kokrūpniecības nozarē, koka dizaina jomā
Instrukcija
28.06.2018., plkst.12.00
12.06.2018. VISC 2018/28 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozares, konditorejas un maizes izstrādājumu ražošanas jomā
Instrukcija
Līgums
25.06.2018., plkst.12.00
12.06.2018. VISC 2018/27 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ēdināšanas pakalpojumu jomā
Instrukcija
Līgums
25.06.2018., plkst.12.00
07.06.2018. VISC 2018/26 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs būvniecības nozarē, apdares darbu jomā
Instrukcija
20.06.2018., plkst.12.00
01.06.2018. VISC 2018/25 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tūrisma un viesmīlības nozarē
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
14.06.2018., plkst.12.00
23.05.2018. VISC 2018/22 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tūrisma un viesmīlības nozarē
Instrukcija
Iepirkuma procedūra atsaukta
05.06.2018., plkst.12.00
02.05.2018. VISC 2018/21 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Līgums [ZIP]
28.05.2018., plkst.12.00
20.04.2018. VISC 2018/19 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs pārtikas rūpniecības (pārtikas kvalitāte, pārtikas rūpniecība) nozarē, gaļas ieguves un gaļas pārstrādes jomā
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
07.05.2018., plkst.12.00
13.04.2018. VISC 2018/18 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Līgumi [ZIP]
02.05.2018., plkst.12.00.
Termiņš pagarināts līdz
18.05.2018., plkst.12.00
21.03.2018. VISC 2018/15 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs elektronikas nozarē
Instrukcija
Instrukcija ar grozījumiem
Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta
05.04.2018., plkst.12.00
17.04.2018., plkst.12.00
15.03.2018. VISC 2018/14 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā
Instrukcija
Līgums
28.03.2018., plkst.12.00
14.03.2018. VISC 2018/13 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs pārtikas rūpniecības (pārtikas kvalitāte, pārtikas rūpniecība) nozarē, gaļas ieguves un gaļas pārstrādes jomā
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
27.03.2018., plkst.12.00
14.03.2018. VISC 2018/12 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā ēdināšanas pakalpojumu jomā
Instrukcija
Līgums
27.03.2018., plkst.12.00
06.03.2018. VISC 2018/10 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Atbilde uz jautājumu
Līgumi [ZIP]
28.03.2018., plkst.12.00
15.02.2018. VISC 2018/07 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Enerģētikas nozarē
Instrukcija
Līgums
28.02.2018., plkst.12.00
13.02.2018. VISC 2018/06 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā tūrisma, skaistumkopšanas nozarē, ēdināšanas pakalpojumu jomā
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.02.2018., plkst.12.00
26.01.2018. VISC 2018/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija ar grozījumiem
Grozījumi instrukcijā
Vispārīgā vienošanās
23.02.2018., plkst.16.00
25.01.2018. VISC 2018/02 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā kokrūpniecības nozarē, mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē
Instrukcija
Līgums
07.02.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
05.12.2018. VISC 2018/51 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Nolikums [ZIP]
Lēmums
Līgums
17.12.2018., plkst.10.00
14.09.2018. VISC 2018/41 Degvielas iegāde
Nolikums
Lēmums
Līgums
26.09.2018., plkst.12.00
12.07.2018. VISC 2018/34 Automobiļu noma
Nolikums
Lēmums
Līgums [ZIP]
07.08.2018., plkst.12.00
03.07.2018. VISC 2018/32 Dokumentu kopēšana, drukāšana, un citi palīgpakalpojumi
Nolikums
Lēmums
Līgums
16.07.2018., plkst.12.00
20.06.2018. VISC 2018/31

Automobiļu noma
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Iepirkuma procedūra pārtraukta

06.07.2018., plkst.12.00
19.02.2018. VISC 2018/8 IT speciālista (Adobe vai ekvivalentu programmu dizainera) pakalpojumi darba grupas „Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm” ietvaros
Nolikums
Lēmums
Kontaktpersonas:
Terēzija Vālodze , e-pasts: tereze.valodze@visc.gov.lv , tālr. 67350967
Aiva Šmēla, e-pasts: aiva.smela@832.visc.gov.lv
Līgums
02.03.2018., plkst.12.00
01.02.2018. VISC 2018/04

IT speciālista (Adobe vai ekvivalentu programmu dizainera) pakalpojumi darba grupas „Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm” ietvaros
Nolikums
Iepirkuma procedūra pārtraukta

12.02.2018. plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 20.daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
27.09.2018. 8.3.1/2018/21 Mācību un mācību priekšmetu programmu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu recenzēšana
Instrukcija
04.10.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
03.12.2018. VISC 2018/50 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums [ZIP]
04.01.2019., plkst.12:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
30.11.2018. VISC 2018/49 Tekstapstrādes pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
Līgums

03.01.2019., plkst.12:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.01.2019., plkst. 12.00.

27.08.2018. VISC 2018/40

Simulācijas iekārtu iegāde
Izsludināts 23.08.2018 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Līgumi [ZIP]

02.10.2018., plkst.10.00, Elektronisko iepirkumu sistēmā
05.06.2018. VISC 2018/24

Simulācijas iekārtu iegāde
Nolikums [ZIP]
Grozījumi iepirkuma dokumentos [ZIP]
Atbildes uz jautājumiem [ZIP]
Ziņojumi [ZIP]
Līgumi [ZIP]

12.07.2018., plkst.10.00
Termiņš pagarināts līdz 16.07.2018., plkst.10.00
25.05.2018. VISC 2018/23

Neregulāri pasažieru pārvadājumi
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūras ziņojums
Ligumi

19.06.2018., plkst.12.00
Termiņš pagarināts līdz 02.07.2018., plkst.12.00
27.04.2018. VISC 2018/20

Tekstapstrādes pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

08.06.2018., plkst.12.00
09.04.2018. VISC 2018/17 Mācību līdzekļu piegāde inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai robotikas jomā
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
16.05.2018., plkst.12.00
Termiņš pagarināts līdz 20.06.2018., plkst.12.00
04.04.2018. VISC 2018/16 Simulācijas iekārtu iegāde
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem
Atbilde uz jautājumu
Ziņojums
Ligumi [ZIP]
17.05.2018., plkst.10.00
Termiņš pagarināts līdz 14.06.2018., plkst.10.00
14.02.2018. VISC 2018/05 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
Ligumi [ZIP]
07.03.2018., plkst.12.00
  VISC 2018/5 Nolikums un pielikumi ar grozījumiem [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem un kļūdas labojumu
27.03.2018., plkst.12.00
    Nolikums ar grozījumiem, kļūdas labojumu un termiņa pagarinājumu
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma procedūras ziņojums
04.04.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss) un 19.pantam "Zaļais publiskais iepirkums"

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
08.03.2018. VISC 2018/11 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
03.04.2018., plkst.12:00
16.04.2018., plkst.12:00
11.01.2018. VISC 2018/01 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Nolikums ar grozījumiem
Atbildes uz jautājumiem
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
13.02.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (sarunu procedūra)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
  VISC 2018/35 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
15.08.2018., plkst.14.00

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"