Vingrinājumi diasporas skolēniem. Temats "Gadalaiki"

  Vingrinājumi diasporas skolēniem. Temats "Ģimenes diena"

   • Klausīšanās: 1.uzdevums [M4A]; 2.Uzdevums [M4A]

    

   Vingrinājumi diasporas skolēniem. Temats "4. maijs"

   • Klausīšanās: 1.uzdevums [M4A]; 2. uzdevums [M4A]
   • Klausīšanās: 1.uzdevums [M4A]; 2. uzdevums [M4A]; 3.uzdevums [M4A]
   • Klausīšanās: 1.uzdevums [M4A]; 2. uzdevums [M4A]; 3.uzdevums [M4A]

   Vingrinājumi diasporas skolēniem. Temats "Lieldienas"

    Diasporas izglītības satura vadlīnijas

    Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar diasporas Izglītības nozaru pārstāvjiem ir izstrādājis Diasporas izglītības satura vadlīnijas:

     01.10.2019. A.Lazareva.
     Latviešu valoda diasporā

     VISC sadarbībā ar Īrijas Latviešu Nacionālo padomi un Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā atbalstu rīko semināru diasporas skolotājiem un citiem interesentiem, kam rūp latvietība un latviešu valodas attīstība.
     Norises laiks – 2019. gada 28. oktobrī, pulksten 12.00.
     Norises vieta – LR vēstniecība Īrijā, 23 Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 EK77.
     Seminārā pārrunājamie jautājumi:

     • Kā diasporas jaunieši prot latviešu valodu?
      Pieredze valodas pārbaudēs dažādās valstīs
     • Ko un kā varētu mācīt diasporas bērniem un jauniešiem?
      Diasporas izglītības satura vadlīnijas un to izmantojums mācību darbā
      Mācību programmu un tematisko plānu paraugi dažāda vecuma diasporas skolēniem

     Semināru vadīs – Anta Lazareva un Renāte Neimane, Valsts izglītības satura centra speciālistes.
     Lūdzam pieteikties semināram, rakstot uz e-pastu edite.medne@mfa.gov.lv līdz 2019.gada 21.oktobrim.
     Laipni aicināti un uz tikšanos!