CE sertifikāts papīra formā par 2022./2023. vai 2023./2024. mācību gadā nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem

 CE sertifikātus papīra formātā - iestājai ārvalstu augstākās izglītības iestādē, kurā nav iespējas pārliecināties par Latvijā izsniegta e-dokumenta autentiskumu. 

 Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts izglītības satura centrs atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam sagatavos nepieciešamo sertifikāta kopiju papīra formātā.

Iesnieguma forma: 

Stājoties augstskolā Latvijā,  CE sertifikāts papīra formātā NAV nepieciešams. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 4.pantu CE sertifikāta oriģināls ir tikai elektroniska dokumenta formātā. (e-doc)

  • Papīra sertifikāts šī mācību gada noslēgumā nav nepieciešams, jo vidējās izglītības dokumentu (11 augstākās izglītības iestādēs) dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros;
  • Ja augstākās izglītības iestādei nav pieejas vienotajiem valsts reģistriem, tad reflektants augstskolai var iesniegt CE sertifikātu elektroniska dokumenta formātā (tie šobrīd ir pieejami izglītības iestādēm, kurās skolēns kārtojis pārbaudījumus).