Citi normatīvie akti un dokumenti, kas regulē VISC darbību: