Citi normatīvie akti un dokumenti, kas regulē VISC darbību:

Ministru kabineta noteikumi

IZM dokumenti