Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centrs tika izveidots 1994.gadā, lai veicinātu izcilību un inovācijas valodu apguvē, kā arī palīdzētu Eiropas Savienības iedzīvotājiem efektīvāk apgūt valodas. EMVC sadarbībā ar ekspertiem palīdz tā dalībvalstīm ieviest efektīvas valodu apguves stratēģijas un sekmēt pārmaiņas valodu mācīšanas un apguves procesā.

EMVC dalībvalstis: Albānija, Andora, Armēnija, Austrija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Islande, Īrija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Melnkalne, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Šveice, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.

EMVC mērķi:

 • pievērst īpašu uzmanību valodu mācīšanas un apguves praksei;
 • veicināt valodu speciālistu dialogu un pieredzes apmaiņu;
 • apmācīt valodu speciālistus tālākai projektu un semināru rezultātu izplatīšanai;
 • atbalstīt ar EMVC programmu saistītus tīklus un pētnieciskus projektus.

Lai īstenotu šos mērķus, EMVC organizē četrgadīgas programmas, to ietvaros izstrādājot projektus, organizējot seminārus un konferences, uz kurām aicina pārstāvjus no visām dalībvalstīm.
Eiropas moderno valodu centrs:

 • nodrošina sadarbības iespējas ekspertiem, asociācijām un institūcijām, kuras iesaistītas Eiropas valodu izglītības standartu pilnveidošanā;
 • atbalsta Eiropas mēroga skolotāju sagatavotāju, pētnieku un izglītības darbinieku tīklus;
 • sniedz atbalstu kontaktu un sadarbības paplašināšanai;
 • veicina nacionālo tīklu izveidi.

Semināri un konferences nav veltītas atsevišķām valodām, bet dažādiem valodu apguves aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot svešvalodu apguves ideju un veiksmīgas pieredzes izplatīšanai.
Eiropas moderno valodu centra tīmekļa vietnes adrese: http://www.ecml.at/

EMVC struktūra

Valde
Valde ir centra izpildinstitūcija, kurā ir pārstāvēta katra dalībvalsts. Tā nosaka un apstiprina EMVC darbības programmas, uzrauga to īstenošanu un pārrauga EMVC resursu pārvaldīšanu.

Nacionālās nominēšanas institūcijas
Katrā dalībvalstī ir izveidotas oficiālas aģentūras, kas atbild par pārstāvju atlasi dalībai EMVC organizētajos pasākumos. Latvijā šo pienākumu veic VISC.

Nacionālie kontaktpunkti
Nacionālie kontaktpunkti ir biroji dalībvalstīs, kas palīdz izplatīt EMVC publikācijas un citus sagatavotos materiālus vai dokumentus nacionālā līmenī. Latvijā šo pienākumu veic VISC.

Semināru dalībnieki
EMVC semināru dalībnieki ir nacionāla līmeņa eksperti, kurus nominē dalībvalstis saskaņā ar EMVC noteiktajām prasībām katrai aktivitātei. Šo procesu koordinē nacionālā līmeņa nominēšanas institūcija.

Kā iesaistīties Eiropas moderno valodu centra darbā?

Eiropas moderno valodu centra aktivitātēs var iesaistīties:

 • iesniedzot  pieteikumu projektam, kuru īstenos 2016.–2019. gada programmas Languages at the Heart of Learning ietvaros;
 • piedaloties EMVC semināros. Dalībvalstis parasti nominē vienu pārstāvi katram EMVC semināram. Interesenti var pieteikties nominēšanai savas valsts Nacionālajā nominēšanas institūcijā.

Citi dalības veidi:

 • apmeklējot EMVC dokumentācijas un resursu centru un iepazīstoties ar materiāliem uz vietas;
 • iepazīstoties ar bibliotēkas katalogu un lejupielādējot pieejamos resursus;
 • iesniedzot bibliogrāfiskus pieteikumus dokumentācijas un resursu centrā;
 • publicējot informāciju par jūsu organizētajām konferencēm un pasākumiem starptautiskajā EMVC pasākumu kalendārā;
 • piedaloties tiešsaistes diskusiju forumos;
 • piedaloties datu vākšanā;
 • ievietojot jūsu profesionālo dosjē ekspertu datubāzē.

EMVC elektronisko jaunumu avīze

European Language Gazette (2012, EMVC izdevums) ir Eiropas moderno valodu centra elektronisko jaunumu avīze, kas informē par EMVC aktuālajiem notikumiem, projektiem un valodu politikas attīstības jautājumiem Eiropas Komisijas, kā arī sadarbības partneru darbā. Tā iepazīstina ar jaunumiem valodu apguves jomā EMVC dalībvalstīs un citur pasaulē. 
Avīzes tīmekļa vietnē jūs varat parakstīties uz European Language Gazette angļu vai franču valodā.