Statuss:
Īstenošanā
Green MICRED Pathways

GreenMICRED Pathways - Green Micro Credentials pathways: Upskilling and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelong Learning.

Zaļās mikrokvalifikācijas: mūžizglītības iespējas pieaugušajiem paaugstināt kvalifikāciju vai pārkvalificēties. No 101087539 ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD

Informācija par projektu

 • Vadošais partneris: Halsenglandas Izglītības Asociācija (HEA), Zviedrija
  Īstenošanas laiks: 2023.gada 1.janvāris – 2025. gada 30.jūnijs
  Kopējais projekta finansējums: 989 061,00 EUR

Projekta kontaktpersona:

Projekta mērķis

ES Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2050 “Tīra planēta visiem” un Eiropas Zaļais kurss atbalsta to uzņēmumu izaugsmi, kuri iegulda tehnoloģijās, digitalizācijā un darbaspēka prasmēs, lai samazinātu oglekļa emisijas un uzlabotu energoefektivitāti. Lai veidotu videi nekaitīgas darbavietas un nodrošinātu viedo rūpniecisko tehnoloģu izmantošanu, darbaspēkam būs nepieciešams augstāks prasmju līmenis, savukārt izglītības un apmācības nodrošinātājiem būs jāveido elastīgas profesionālās pilnveides/ pārkvalifikācijas programmas, kas paplašina karjeras iespējas. Lai to panāktu, ir nepieciešams ieguldīt ne tikai jaunu prasmju attīstībā, bet arī risināt sociālās iekļaušanas un vienlīdzības jautājumus, atbalstot tālākizglītības nodrošināšanu. Projektā GreenMICRED Pathways tiks veidota sistēmiska pieeja zaļo prasmju atzīšanai. Projekta konsorcijs, kurā ir partneri no valsts un pašvaldību iestādēm,  uzņēmumus pārstāvošām organizācijām, universitātēm, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības centriem, kopīgi strādās pie  mikrokvalifikāciju ietvara izveides - mācību programmas, resursiem un  mācību platformas, tādējādi veicinot pieaugušo mūžizglītības iespējas.

Projekta uzdevumi

 • Izveidot pārskatu par ES valstu politiku saistībā ar mikro kvalifikāciju piešķiršanu un  zaļajām prasmēm.
 • Izstrādāt īsa kursa moduļu programmu zaļo prasmju apguvei pieaugušajiem profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, prakšu vadītājiem.
 • Pārskatīt un pilnveidot mācību materiālus zaļo prasmju apguvei.
 • Izstrādāt un pilotēt platformu digitālās mācīšanās atbalstam PIA pedagogiem, prakšu vadītājiem, DVB mācību vadītājiem un izglītojamajiem.
 • Organizēt PII pedagogu, prakšu vadītāju, DVB mācību vadītāju un izglītojamo mobilitātes.

Sadarbības partneri

 • Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvija
 • Latvijas darba devēju  konfederācija(LDDK), Latvija
 • Rīgas celtniecības koledža (RCK), Latvija
 • Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs  (ITPIO), Bulgārija
 • Dublinas Tehnoloģiskā Universitāte (TUD), Īrija
 • Gēvles universitāte (HiG), Zviedrija
 • Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET), Bulgārija
 • Ziemeļmaķedonijas Ekonomikas palāta (ECNM), Ziemeļmaķedonija
 • Ilindenas pašvaldība (MI), Ziemeļmaķedonija
 • Kopienas attīstības institūts (CDI), Ziemeļmaķedonija
 • Katalonijas Nodarbinātības dienests (SEC), Spānija
 • Valensijas Oficiālā tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu un navigācijas palāta (CV), Spānija
 • Tirdzniecības un rūpniecības palāta (CCI), Bulgārija
 • LAOIS un OFFALY  izglītības un apmācības padome (LOETB), Īrija
 • INHECITY projektu vadība BV (Inhecity), Nīderlande