Valsts izglītības satura centrs ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša iestāde.

Ko mēs darām?

  1. Atbildam par mācību saturu skolās.
  2. Sagatavojam valsts pārbaudes darbus.
  3. Organizējam eksāmenus cilvēkiem, kam nepieciešamas valsts valodas prasmes apliecības.
  4. Organizējam Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.
  5. Rūpējamies par to, lai bērniem un jauniešiem brīvajā laikā būtu pieejami dažādi pulciņi.
  6. Palīdzam bērniem ar speciālām vajadzībām atrast skolu.

Kāda ir mūsu adrese?
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Kā ar mums sazināties?
Vari zvanīt pa tālruni 67216500.
Vari nosūtīt e-pasta vēstuli uz adresi: visc@visc.gov.lv