Nomātie nekustamie īpašumi

Pamatojoties uz 2013.gada 29.oktobrī Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17.punktu Valsts izglītības satura centrs publicē informāciju par sekojošu nomas objektu:

Nekustamā īpašuma adrese: Elizabetes iela 51, Rīga;
Kadastra numurs: 0100 020 0140 001;
Platība : 233,6 kvm.
Lietošanas mērķis: biroja telpas;
Iznomātājs: Anatolijs Fridmans (fiziska persona);
Nomas maksas apmērs – EUR 7,00 (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru;
Nomas līguma termiņš: 5 gadi;
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.