Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Informācija par projektu Erasmus + KA 3 aktivitātes projekts “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.   Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth…
  Statuss:
  Īstenošanā
  GreenMICRED Pathways - Green Micro Credentials pathways: Upskill and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelong Learning. Zaļās mikrokvalifikācijas: mūžizglītības iespējas pieaugušajiem paaugstināt kvalifikāciju vai pārkvalificēties. No 101087539…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.01.2023.
  Informācija par projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Projekta numurs: Nr.8.1.2.0/22/I/001 SAM 8.1.2.0 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” Īstenošanas laiks: no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Erasmus+ KA2 projekts InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom Teleklātbūtnes roboti mācību stundā Nr: KA220-SCH-2021-018 Informācija par projektu Vadošais partneris: Dienviddānijas universitāte Īstenošanas laiks: 2022.gada 1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Erasmus+ KA2 Koleģiāls atbalsts noturībai (resiliencei) un izaugsmei izglītībā (COSERE) / Collegial Support for Resilience and Growth in Education (COSERE) No: KA220-SCH-72E02DBB_22 Informācija par projektu Vadošais partneris:…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Good DEEDs – Digitālās enerģijas efektīva izmantošana   Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Digital Energy Efficiency Designers (Good DEEDs) Nr  2020-1-IT01-KA226-VET-009143 Informācija par projektu Vadošais…
  Statuss:
  Īstenošanā
  2BDigital – Digitālās kompetences efektīvam tiešsaistes mācību procesam Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Digital competences for a successful adaptation and engagement to on-line VET teaching and learning (2BDigital) Nr  2020…
  Statuss:
  Īstenošanā
  3LoE - Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy Nr: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE Informācija par projektu Vadošais partneris: Hanse-Parlament (Vācija) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  WeSkill - Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība Erasmus+ programma KA2 – Nozaru prasmju apvienības Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development (WeSkill) Nr 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA Informācija par projektu …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches No: 2020-1-LV01-KA202-077486 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) …