Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776 Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro …
Statuss:
Īstenošanā
FinLat-Logic - Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland No: 914 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.aprīlis – 2021.gada 31.marts Projekta kontaktpersona: Sandra Prince Tālr.: 60001633 e-pasts: sandra@futureheroes.lv …
Statuss:
Īstenošanā
09.09.2020.
Informācija par projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001 SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību Īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
  Valsts izglītības satura centrs ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru. Nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra…
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
2011.gads
Statuss:
Noslēdzies
26.06.2020.
2013.gads 28.12.2013. K.Brikmane. Projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība" noslēdzies 2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu KA1 aktivitātes projekts "LINKING" (2011. - 2012.) "Mūžizglītības stratēģija un prakse izaugsmes, iekļaujošās sabiedrības un labklājības veicināšanai". Projekts tika uzsākts ar mērķi veicināt izpratni par mūžizglītības politiku kā…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts "AECLIL - Assesment and Evaluation in CLIL" jeb "Mācību sasniegumu vērtēšana satura un valodas integrētā mācīšanā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas K2 aktivitātes projekts (Nr.505313-2009-LLP-IT-KA2KA2MP). …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569). …