Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
3LoE - Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy Nr: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE Informācija par projektu Vadošais partneris: Hanse-Parlament (Vācija) …
Statuss:
Īstenošanā
WeSkill - Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība Erasmus+ programma KA2 – Nozaru prasmju apvienības Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development (WeSkill) Nr 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA Informācija par projektu …
Statuss:
Īstenošanā
Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches No: 2020-1-LV01-KA202-077486 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) …
Statuss:
Īstenošanā
Projekts LeCoLe Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe) “Skolēni – mācību procesa līdzautori” Informācija par projektu Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA201-077454 Vadošais partneris…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776 Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro …
Statuss:
Īstenošanā
FinLat-Logic - Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland No: 914 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.aprīlis – 2021.gada 31.marts Projekta kontaktpersona: Sandra Prince Tālr.: 60001633 e-pasts: sandra@futureheroes.lv …
Statuss:
Īstenošanā
09.09.2020.
Informācija par projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001 SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību Īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
  Valsts izglītības satura centrs ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru. Nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra…
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
2011.gads