Semināri un to dalībnieki no Latvijas

Eiropas Moderno valodu centra (EMVC) semināri EMVC vidēja termiņa programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros notiek Grācā, Austrijā.

Nr. Semināra tēma Dalībnieks Dalībnieka atskaite Norises laiks
1/2017 „Izcilības veicināšana zīmju valodas apmācībā (Promoting excellence in sign language instruction - PRO-Sign)” Marija Nore, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola

[PDF]

01.-02.03.2017.
1/2016 „Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem (Action research communities for language teachers)” Nadežda Polianoviča, Rīgas Klasiskā ģimnāzija

[PDF]

10.-11.11.2016.
2/2016 "EKP izmantošanas kvalitātes nodrošināšanas matrica (A quality assurance matrix for CERF use)" Lidija Mitrofanova, Valsts izglītības satura centrs

[PDF]

15.-16.11.2016.

Eiropas moderno valodu centra (EMVC) semināri EMVC vidēja termiņa programmas 2012.-2015.gadam aktivitāšu ietvaros notiek Grācā, Austrijā.

Nr. Semināra tēma Dalībnieks Dalībnieka atskaite Norises laiks
1/2015 „Eiropas portfolio studentiem - pirmsskolas izglītības pedagogiem (Préélémentaire)” Sintija Vaļka, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultāte

[PDF]

21.-22.04.2015.
2/2015 „Daudzvalodu mācību programma visai skolai (PlurCur)” Gundega Muceniece, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

[PDF]

07.-08.05.2015.
3/2015 „Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās (CLIL and Literacy)” Ieva Sproģe, LU Humanitāro zinātņu fakultāte

[PDF]

02.-03.06.2015.
4/2015 „Migrantu valodas kompetenču attīstība darbam (Language for work)” Vita Juraga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs

[PDF]

24.-25.06.2015.