Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Vides interešu izglītības projekts "Atkritumiem Nē!"

  • Nolikums [DOC].
  • 2022.gada rezultāti [PDF]
  • Projekta vadītāja: Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

  • Nolikums [DOC].
  • Dalībnieku saraksts [PDF]
  • Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
  • Informācija par projektu [PDF]
  • Atbildīgais: Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

Vides izglītības projekts "Bišu draugs"

  • Nolikums [DOC].

Vides izglītības projekts "Klimata draugs"

  • Nolikums [DOC].

Vides interešu izglītības pedagogu labās prakses skate "Nāc ārā!"

Nolikums [DOC]

Sadaļas arhīvs