No 17. oktobra līdz 6. novembrim jāievēro jauni noteikumi
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Tautas deju kolektīvu mācības