Statuss:
Īstenošanā

Futureheroes logo

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.aprīlis – 2023.gada 31.maijs

Projekta kontaktpersona:

Aina Špaca
Tālr.: 26544020
e-pasts:
aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mājas lapa: www.futureheroes.lv
Facebook lapa: Future Heroes Latvia
Instagram: futureheroeslatvia

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot tādas dzīvei nepieciešamās prasmes kā komunikācija, sadarbība, vadība, uzņēmējdarbība, finanšu, digitālā un mediju pratība.

Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalīsies 8 prasmju darbnīcās, lai, praktiski darbojoties un sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējušu mentoru vadībā rezultētos veiksmīgā sociālā vai biznesa projektā savā kopienā. Mācības notiks angļu valodā. Programma noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju, lai svinētu meiteņu panākumus, apbalvotu veiksmīgākos projektus un pasniegtu balvas dažādās kategorijās.

Future Heroes programma sniedz ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

 

 • Uzņemt programmā 50 jaunietes vecumā no 14-17 gadiem ar augstu motivāciju un vēlmi atraisīt savu līderības potenciālu.

 • Organizēt 8 izglītojošas un praktiskas darbnīcas, kuras vadīs Latvijā pazīstamas un iedvesmojošas personības - viedokļu līderi, eksperti un mentori no dažādām profesionālajām jomām.

 • Nodrošināt uz attīstību vērstu vidi, kurā dalībniecēm tiks dota iespēja radīt un īstenot savus sociālos vai biznesa projektus un prezentēt tos profesionālai žūrijai.

 • Izveidot un uzturēt Future Heroes Alumni – programmas dalībnieču kopienu, ar mērķi nodrošināt programmas pēctecību un attīstību.

 • Sadarboties ar Future Heroes programmu Igaunijā un Lietuvā, daloties pieredzē, organizējot kopīgus pasākumus, veidojot sadarbības un atbalsta tīklu.

   

 • British Council pārstāvniecība Latvijā
 • SEB banka
 • Biedrība Līdere
 • Riga TechGirls
 • Riga Business School
 • EIT Health @RSU
 • Workland
 • DPD
 • RIMI
 • un citi