Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

49.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2021"

  • Nolikums [DOCX]
  • Informācija par konkursu [PDF]
  • Žūrijas protokols [PDF]
  • Laureāti [PDF]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts "Radi rotājot"

  • Nolikums [DOCX]
  • Finālisti [XLSX]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts "Zeme mūsu rokās"

  • Nolikums [ZIP]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs