Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

51.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2023"

Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi"

  • Nolikums [ZIP]

Sadaļas arhīvs