Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde “Saules ritmi”

  • Nolikums [DOC] [PDF]
  • Pieteikuma anketa [XLS]

52. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2024”

  • Nolikums [DOC] [PDF]
  • "Lidice 2024" Latvijas kārtas laureāti [XLSX]

Sadaļas arhīvs