Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

50.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2022"

  • Nolikums [DOCX]
  • Latvijas kārtas laureātu saraksts [XLSX]
  • Apbalvojumi [PDF]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skate

Sadaļas arhīvs