Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

49.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2021"

  • Nolikums [DOCX]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma "Radi rotājot"

  • Nolikums [DOCX].
  • Konkursa finālisti [XLSX]
  • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs