Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda"

  • Nolikums [DOC]

Izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radošais pasākums "Spēlēju un dancoju!"

  • Nolikums [DOC]

Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja"

  • Nolikums [DOC]

Mūsdienu deju radošais konkurss

Bērnu un jauniešu mūsdienu deju festivāls "Deja laikā"

23.09.2019. Z.Mūrniece.
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koprepertuāru

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" koprepertuārs (ieraksts veikts 2019.gada 8.jūnijā Siguldas Kultūras centrā "Siguldas devons").
Deju demonstrējumiem ir ieteikuma raksturs.
>> Koprepertuārs

Sadaļas arhīvs