• Valsts aizsardzības mācība. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts.
    Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" standartu izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru. Ja izglītības iestāde vēlas savā izglītības programmā iekļaut Valsts aizsardzības mācību, Valsts izglītības satura centrs iesaka izmantot minēto mācību priekšmeta standartu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" 14.punktu izglītības iestāde mācību priekšmeta standartu saskaņo ar Valsts izglītības satura centru. Lai skola īstenotu mācību priekšmeta standartu, nepieciešami Aizsardzības ministrijas un Jaunsardzes centra atzinumi.
    Lai radītu tiem skolēniem, kas to vēlas, iespējas veidot izpratni par visaptverošu valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai valsts aizsardzībā, kā arī veicināt patriotisma, pilsoniskās apziņas, nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību, Aizsardzības ministrija ir aktualizējusi vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Valsts aizsardzības mācība” standartu. Konceptuāli tā saturs pielāgots Izglītības un zinātnes ministrijas un Aizsardzības ministrijas kopīgajā darba grupā lemtajam par valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošanu. 
  • Latgaliešu rakstu valoda. Mācību priekšmeta standarts 4.-9.klasei
    Latgaliešu rakstu valoda.Mācību priekšmeta standarts 10.-12.klasei
    Pamatizglītības mācību priekšmeta „Latgaliešu rakstu valoda 4.-9.klasei” un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Latgaliešu rakstu valoda" standartu izstrādājusi Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija. Ja izglītības iestāde vēlas savā izglītības programmā iekļaut Latgaliešu rakstu valodu, Valsts izglītības satura centrs iesaka izmantot minēto mācību priekšmeta standartu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumi Nr.530 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 10.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" 14.punktu izglītības iestāde mācību priekšmeta standartu saskaņo ar Valsts izglītības satura centru.