Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss

Bērnu un jauniešu teātru festivāls

Sadaļas arhīvs