Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss

  • Nolkums [DOCX]
  • Konkursa 2.kārtas rezultāti [ZIP]

XV Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!"

Sadaļas arhīvs