Statuss:
Īstenošanā
weskill_logo.png

WeSkill - Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība
Erasmus+ programma KA2 – Nozaru prasmju apvienības

Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development (WeSkill)
Nr 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs  ITPIO (Bulgārija)
Īstenošanas laiks: 01.11.2020.–31.10.2023.
Kopējais projekta finansējums: EUR 999 808,00

Projekta kontaktpersona:
Sandra Prince
Tālr.: 60001633
e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt Labjūtes un Spa tūrisma nozares personāla kapacitātes celšanu, attīstot nepieciešamās prasmes, kā arī veicinot efektīvu sadarbību starp nozari un profesionālajām izglītības iestādēm.

Mūsdienu globālais labjūtes tūrisma tirgus saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Pēdējo 20 gadu laikā ir notikušas lielas pārmaiņas, kas arvien vēl turpinās. Ir ļoti svarīgi pienācīgi reaģēt uz šo izaicinājumu, jo īpaši attiecībā uz ES kā galveno tūristu galamērķi.
Veselības un labjūtes tendence turpina pieaugt visā Eiropā, jo arvien vairāk cilvēku apzinās veselīga un aktīva dzīvesveida ievērošanas nozīmi. Galvenais izaicinājums turpmākajā labjūtes tūrisma attīstībā, reaģējot uz pieaugošo tūristu interesi, kā arī pieprasījumu pēc labsajūtas piedāvājuma, kas ietver pakalpojumu dažādību, ir kvalificēta personāla pieejamība.

Projekta uzdevumi

 • Uzlabot esošās un apgūt jaunas prasmes, kas pilnībā atbilst nozares darba tirgum
 • Veicināt studentu un darbaspēka mobilitāti ES
 • Saskaņot prasmju un darba tirgus vajadzības, mazināt plaisu un uzlabot sinerģiju starp izglītības un  darba sektoriem
 • Sagatavot jauniešus darba tirgum, veicinot studijas ārzemēs
 • Attīstīt nozares darbinieku trūkstošās prasmes, piedāvājot modernu un personalizētu izglītošanās platformu
 • Palielināt studējošo izredzes darba tirgū, uzlabojot viņu prasmes
 • Padarīt labjūtes un spa tūrisma nozari pievilcīgāku, ilgtspējīgāku, progresīvāku un konkurētspējīgāku ES teritorijā, veicinot mobilo lietotņu attīstību un izmantošanu

Sasniedzamie rezultāti

 • Ziņojums par prasmju trūkuma izpētes rezultātiem esošajos datu avotos (dokumentu izpēte) 7 iesaistītajās valstīs un  4 ES valstīs ārpus partnerības
 • 5 mācību programmu moduļu izstrāde
 • Konsultāciju semināri ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem ar mērķi apstiprināt izstrādāto programmu moduļus
 • Mācību materiālu (rokasgrāmata, vingrinājumi, simulācijas, testi) izstrāde un lokalizēšana atbilstoši katras valsts vajadzībām
 • Nacionālo pilotapmācību īstenošana, aptverot vismaz 2 mērķa grupas
 • Mācību programmu īstenošanas semināri visās 7 projekta valstīs
 • Modernas daudzvalodu mobilās lietotnes izstrāde mācību moduļu atbalstam 
 • Jaunas neformālas nozaru alianses izveidošana PIA izcilībā labjūtes un spa tūrismā

Projekta mērķa grupas

 • Profesionālās izglītības un apmācības iestādes (PIA), kas piedāvā ar tūrismu saistītas programmas
 • Labjūtes tūrisma kompānijas
 • Nozares tūrisma asociācijas un organizācijas
 • PIA un uzņēmumu pasniedzēji un prakšu vadītāji
 • PIA studenti
 • Nacionālās kvalifikācijas iestādes ārpus projekta partnerības

Sadarbības partneri

 • Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvija
 • Latvijas kūrortpilsētu asociācija (LRA), Latvija
 • Rīgas stila un modes tehnikums (RSMT), Latvija
 • Bulgārijas Tūristu Palāta (BTC), Bulgārija
 • "Kliment Timiryazev" Lauksaimniecības profesionālā vidusskola (ZPG), Bulgārija
 • Slovēnijas Republikas Profesionālās izglītības un apmācību institūts (CPI), Slovēnija
 • Savinjsko-šaleška Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ), Slovēnija
 • Viesmīlības un tūrisma profesionālā koledža (CHT), Slovēnija
 • DIMITRA Izglītība & Konsultācijas, Grieķija
 • Grieķijas pašvaldību ar termālajiem avotiem asociācija (HATS), Grieķija
 • Serbijas veselības, labjūtes un spa tūrisma klasteris (ZVST), Serbija
 • Farmācijas - fizioterapijas skola (FFS), Serbija
 • Tiber Umbria Comett Izglītības programma(TUCEP), Itālija
 • Federturismo Confindustria (FC), Itālija
 • AFORMAC Grupa (AFORMAC), Francija
 • Viesmīlības uzņēmējdarbības savienība (UMIH), Francija
 • Inthecity projekta attīstība (Inthecity), Nīderlande
 • Pasaules hidroterapijas un klimata terapijas federācija (FEMTEC), Itālija

Projekta materiāli

 • Projekta informatīvie materiāli [ZIP]
 • Projekta intelektuālie rezultāti [ZIP]