Uzmanību!

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5apakšpunktu, ka interešu izglītības programmu apguve notiek attālināti vai klātienē tikai individuāli vai tikai vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie, kā arī izglītības programmu apguvē nerīko aktivitātes un publiskus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva,

tiek  atcelti šādi novembrī plānotie pasākumi tehniskajā jaunradē:

  • Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Rīgas Motormuzeja kauss"  6.,7. novembrī Rīgas Motormuzejā,
  • Latvijas skolēnu tehniskās modelēšanas sacensības "Tehniskās jaunrades svētki 2020"  24.novembrī Brocēnos.

VISC vecākais referents J.Rage-Raģis,

tālr.67350963,

janis.rage-ragis@visc.gov.lv

Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Sadaļas arhīvs