Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2023"

Tradicionālās dejošanas video konkurss “Vedam danci 2023”

Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2023"

Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2023"

Pulkā eimu, pulkā teku 2023

  • Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums [DOCX]
  • Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu  reģionālie sarīkojumi [DOCX]

Sadaļas arhīvs