Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”

Konkurss “Anekdošu virpulis 2024”

Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2024”

Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2024”

Tradicionālās dejošanas konkurss “Vedam danci 2024”

Sadaļas arhīvs