Statuss:
Īstenošanā
2bdigital logo

2BDigital – Digitālās kompetences efektīvam tiešsaistes mācību procesam
Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma

Digital competences for a successful adaptation and engagement to on-line VET teaching and learning (2BDigital)
Nr  2020-1-ES01-KA226-VET-096090

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Fonds “Action Against Hunger Spain”
Īstenošanas laiks: 2021.gada 1.marts – 2023. gada 28.februāris
Kopējais projekta finansējums: 205472,00 EUR

Projekta kontaktpersona:
Aina Špaca
Tālr.: 60001633
e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu digitālās kompetences tiešsaistes mācību procesa organizēšanā, īpaši iesaistot riska grupas izglītojamos.

Projekta uzdevumi

  • Izveidot caurviju kompetenču ietvaru, definējot prasmes, kas nepieciešamas ikvienam izglītojamajam veiksmīgām mācībām, darbam un aktīvai dalībai mūsdienu digitālajā sabiedrībā;
  • Izstrādāt metodiku un atvērtotiešsaistes kursu (MOOC) saturu profesionālās izglītības iestāžu pedagogu digitālo prasmju pilnveidei, lai veicinātu audzēkņu caurviju kompetenču attīstību;
  • Izstrādāt izglītojamo caurviju kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • Aprobēt metodiku profesionālās izglītības iestādēs;
  • Koordinēt skolu komandu sociālās uzņēmējdarbības projektu izveidi digitālajā vidē.  

Sadarbības partneri

  • Fonds  “Action Against Hunger Spain” – Spānija
  • Profesionālās un pieaugušo izglītības aģentūra – Horvātija
  • Biedrība “Bantani Education” – Beļģija
  • Konsultāciju uzņēmums “I Box Create” – Spānija
  • Valsts izglītības satura centrs  - Latvija