VISC organizētās konsultatīvās padomes un darba grupas

Konsultatīvās padomes un darba grupas Kontaktpersona
Vispārējās izglītības satura konsultatīvā padome Liene Zeile
Tālr. 67814439
e-pasts: liene.zeile@visc.gov.lv
Mācību līdzekļu – mācību grāmatu izdevēju konsultatīvā padome Ineta Upeniece
Tālr. 67814244
e-pasts: ineta.upeniece@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome speciālajā izglītībā Mudīte Reigase
Tālr. 67216500
e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv
Starpinstitucionāla darba grupa metodisko ieteikumu "Speciālo vajadzību agrīnas diagnosticēšanas mehānisms Latvijā" izstrādei Māra Liepniece
Tālr. 67212227
e-pasts: mara.liepniece@visc.gov.lv
Interešu izglītības konsultatīvā padome Astra Aukšmuksta
Tālr. 67350957
e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv
Bērnu nometņu jomas darbības pilnveides ekspertu komisija Inta Kraskeviča
Tālr. 67350813
e-pasts: nometnes@visc.gov.lv