Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

 

Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā- vienīgā Latvija”, veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai

 • Nolikums [DOCX] !! Pieteikšanās pagarināta līdz 2023. gada 20. decembrim !!
 • Norises laiks:  2023.gada oktobris- 2024.gada maijs
 • Norises vieta: Latvija
 • Atbildīgais: VISC Izglītības satura atbalsta nodaļas vecākā eksperte Linda Kapteine, tālr.67814438, e-pasta adrese: linda.kapteine@visc.gov.lv

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

 • Nolikums [DOCX]
 • Datums: 2020.gada novembrī (noslēguma pasākums)
 • Norises vieta: Rīgā
 • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

"Barikādēm-30"- izglītības iestāžu labā prakse 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā

 • Nolikums [DOCX]
 • Datums: 28.01.2021.
 • Norises vieta: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
 • Atbildīgais: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

 

Sadaļas arhīvs