1. Elektroniskā veidā iesniegumu var iesniegt VISC, izmantojot tiešsaistes formu, kura pieejama Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv (E-pakalpojums E-155 "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana"). E-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu (lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums) nosūtīšanu iestādei. E-pakalpojuma saņemšanai portālā www.latvija.lv nepieciešama autorizācija ar eMEeID vai internetbanku (Swedbanka, Citadele, SEB, DNB u.c.).
  2. VISC adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv. Šis e-pasts pieņem arī citus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 minētajos un papildus (DOC, DOCX, XLS, XLSX un PDF) datņu formātos.