Statuss:
Īstenošanā
projekta Good DEEDs logo

Good DEEDs – Digitālās enerģijas efektīva izmantošana  
Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma
Digital Energy Efficiency Designers (Good DEEDs)
Nr  2020-1-IT01-KA226-VET-009143

Informācija par projektu

 • Vadošais partneris: Organizācija “European Grants International Academy” 
  Īstenošanas laiks: 2021.gada 30.jūnijs – 2023. gada 29.jūnijs.
  Kopējais projekta finansējums: 299890,00 EUR

Projekta kontaktpersona:

Projekta mērķis

 • Projekta “Good DEEDs” mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo zināšanas par digitālo ierīču un programmatūru lietošanas ietekmi uz vidi un attīstīt digitālās enerģijas pārvaldības prasmi.

Projekta uzdevumi

 • Izveidot atvērto izglītības resursu krātuvi;
 • Izstrādāt un aprobēt pedagogu profesionālās pilnveides kursu par digitālo enerģiju, digitālo piesārņojumu un efektīvu digitālās enerģijas pārvaldību;
 • Izveidot mācību platformu pedagogiem darbam ar izglītojamiem “Online Good DEEDs”;
 • Īstenot konkursu profesionālās izglītības iestāžu komandām par digitālās enerģijas pārvaldību vietējos uzņēmumos un iestādēs.

Sadarbības partneri

 • Organizācija “European Grants International Academy” – Itālija
 • Datorzinātņu un tehnoloģiju institūts “Diofantos” – Grieķija
 • Portugāles Vides tehnoloģiju asociācija – Portugāle
 • Kadir Has Universitāte – Turcija
 • Iasi apgabala skolu inspektorāts – Rumānija
 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija

Projekta nformatīvie materiāli

 • Projekta “Good DEEDs” informatīvais buklets [PDF]