Statuss:
Īstenošanā
Teaching to be logo

Informācija par projektu

Erasmus + KA 3 aktivitātes projekts “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.  

Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning. No 626155-EPP-1-2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Vadošais partneris: Viļņas Bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2021. gada 28.februāris -  2024. gada 28.februāris
Kopējais projekta finansējums: 2 659 506 eiro

Projekta kontaktpersona

Inta Baranovska
Tālr.: 67350961
e-pasts:
inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis

“Mācīt Būt” ir Eiropas politikas eksperimenta iniciatīvas projekts. Tā mērķis ir veicināt skolotāju profesionālo labklājību, izpētot un izmēģinot inovatīvas profesionālās pilnveides prakses.

Skolotāja darbs prasa lielu emocionālu ieguldījumu, stress un izdegšana rada nopietnus izaicinājumus skolotāju veselībai un skolu sistēmām visā Eiropā. Tādēļ ir svarīgi ieguldīt skolotāju labklājībā un sociālajās un emocionālajās kompetencēs. Projekts “Mācīt būt” izstrādās inovatīvu skolotāju profesionālās  labklājības veicināšanas programmu, lai īstenotu Eiropas izglītības prioritātes un veidotu jaunas, efektīvas pieejas skolotāju profesionālajai attīstībai, mācīšanās uzlabošanai un skolu izglītības kvalitātes veicināšanai. 

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu skolotāju profesionālo labklājību, projektā tiks izstrādāts un aprobēts inovatīvu profesionālās pilnveides pasākumu kopums:

- tiešsaistes kurss skolotāju profesionālai labklājībai, kas palīdzēs skolotājiem attīstīt praktiskās iemaņas savas labklājības uzturēšanai, izmantojot pašregulētu mācīšanos;

- līdzdalības rīcības izpētes (PAR) rokasgrāmata skolām, kas veicinās skolas kopienas sadarbību skolai svarīgu  jautājumu risināšanā, uzlabos profesionālo labklājību un attīstīs jaunas profesionālās prasmes skolotājiem un skolu vadītājiem. Projektā tiks pētīts, kā un cik lielā mērā šī prakse ietekmē skolotāju labklājības rādītājus un skolas līmeņa faktorus.

Projekta partneri:

 • Lietuvas Republikas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Lietuva;
 • Vitauta Magnusa Universitāte, Lietuva;
 • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts, Lietuva;
 • Valsts Izglītības Satura Centrs, Latvija;
 • Slovēnijas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Slovēnija;
 • Pētniecības un attīstības institūts Utrip, Slovēnija;
 • Milānas-Bikoka Universitāte, Itālija;
 • Andalūzijas Lojola Universitāte, Spānija;
 • Kārļa Landšteinera Veselības zinātņu universitāte, Austrija;
 • Stavangeras Universitāte, Norvēģija;
 • Lisabonas Augstākās izglītības un zinātnes institūts, Portugāle;
 • Portugāles Izglītības un zinātnes ministrija, Portugāle.