Statuss:
Īstenošanā

Erasmus+ KA2 projekts
InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom
Teleklātbūtnes roboti mācību stundā
Nr: KA220-SCH-2021-018

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Dienviddānijas universitāte
Īstenošanas laiks: 2022.gada 1.februāris -  2024. gada 31.janvāris

Projekta kontaktpersona
VISC
Aina Špaca
Tālr.: 60001632
e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi sniedz skolēniem jaunas iespējas veiksmīgāk sekot mācību procesam un uzturēt sociālo saikni ar klasesbiedriem, ja tie slimības vai citu iemeslu dēļ, ilgstoši nevar klātienē apmeklēt mācību iestādi. Teleklātbūtnes roboti ir viens no risinājumiem, kas ļauj šādiem skolēniem veiksmīgāk sekot mācību procesam un atvieglo atgriešanos skolas vidē. Šobrīd pieejamie pētījumi par teleklātbūtnes robotu izmantošanu mācību iestādēs nepilnīgi atspoguļo visu iesaistīto pušu – skolēna, klasesbiedru un pedagogu pieredzi. Tāpēc nepieciešams veikt izpēti, lai varētu piedāvāt skolu vadībai un pedagogiem uz pierādījumiem balstītus ieteikumus un atbalstu teleklātbūtnes robotu izmantošanas uzsākšanai.

Projekta mērķis ir uzlabot to skolēnu, kas mācās attālināti, veiksmīgāku iekļaušanos mācību procesā, kā arī veicināt starpkultūru pieredzes apmaiņu un svešvalodu apguvi izmantojot klātesamības robotus.

Projekta uzdevumi

 • Apkopot labās prakses piemērus attālinātā mācību darba nodrošināšanai, izmantojot klātesamības robotus;
 • Sniegt uz pētījuma rezultātiem balstītus ieteikumus skolas vadībai, pedagogiem, vecākiem, skolas atbalsta personālam, kā arī klātesamības robotu ražotājiem;
 • Izstrādāt mācību metodes klātesamības robotu izmantošanai starpkultūru pieredzes izpratnes veicināšanai un svešvalodu apguvei;
 • Sagatavot zinātnisku publikāciju par pētījuma rezultātiem.

Projekta partneri

 • Dienviddānijas universitāte  - Dānija
 • Leuphan universitāte  - Vācija
 • Neapoles Frederika II universitāte - Itālija
 • Uzņēmums “Blue Ocean robotics” - Dānija
 • Fonds “Izglītība atvērtai sabiedrībai”  - Rumānija
 • Kipras datorzinību asociācija – Kipra
 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija