Statuss:
Īstenošanā
Interreg logo

FinLat-Logic - Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland
No: 914

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2022.gada 31.decembris
Kopējais projekta finansējums: 476 400 eiro (ERAF 381 535,39 eiro)

Projekta kontaktpersona

Inta Baranovska
Tālr.: 67226535
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Lai gan kopīgu kvalifikāciju (joint qualifications) izstrāde ir viena no Eiropas prioritātēm profesionālajā izglītībā, tomēr profesionālajām skolām šobrīd tas ir liels izaicinājums, jo trūkst pieredzes. Kā pirmie sagatavošanas darbi un labs sākuma punkts ceļā uz kopīgām kvalifikācijām varētu būt mācību programmu atsevišķu daļu salīdzināsana un saskaņošana. FinLat-Logic projekta mērķis ir saskaņot loģistikas nozares darba vidē balstītu mācību (DVB) programmas  starp Latviju un Somiju. Projekta laikā notiks praktiskas mācības profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un uzņēmumu pārstāvjiem, savukārt,  profesionālās izglītības audzēkņi no Latvijas dosies praksēs uz Somiju, bet Somijas jaunieši stažēsies Latvijas uzņēmumos, tādējādi rodot iespēju salīdzināt programmas arī no uzņēmumu skatu punkta.

Iespēja kopīgi mācīties un apmainīties pieredzē divu valstu topošajiem loģistikas speciālistiem, pedagogiem un uzņēmumu pārstāvjiem veicinās esošo izglītības progranmmu pilnveidi un modernizāciju.

  • Saskaņot loģistikas nozares DVB mācību programmas starp Latviju (ne mazāk kā 10 %)  un Somiju  (ne mazāk  kā 10 kredītpunkti);
  • Sagatavot izpētes ziņojumu un rekomendācijas par programmu saskaņošanu;
  • Īstenot pārrobežu mobilitātes DVB 20 loģistikas programmu audzēkņiem;
  • Īstenot pārrobežu mobilitātes 10 profesionālo skolu pedagogiem;
  • Izstrādāt profesionālās pilnveides programmu un novadīt tandēma mācību seminārus  DVB mācību vadītājiem no skolām un uzņēmumiem Latvijā un Somijā;
  • Izveidot mācību video materiālus.
  • Liepājas valsts tehnikums – Latvija
  • SIA Rietumkrasta izglītība WinNova – Somija

Plakāts [PDF]

Latvijas un Somijas profesionālās izglītības programmu loģistikas nozarē pielīdzināšana.
Projekta "FinLat-Logic" mērķis bija saskaņot Latvijā un Somijā īstenotās profesionālās izglītības programmas “Loģistikas darbinieks”. Šajā procesā tika iesaistīti arī pārstāvji no abu valstu loģistikas uzņēmumiem, kuri nodrošināja darba vidē balstītas mācības audzēkņiem no Latvijas un Somijas. Profesionālās izglītības programmu pielīdzināšanas process ir aprakstīts ziņojumā "Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland" [PDF]
 

Projektā izstrādātie mācību materiāli profesionālās izglītības loģistikas programmu īstenošanai moduļiem:
1.Picking and dispatching goods [ZIP]
2.Receipt and storage of goods [ZIP]
3.The Warehouse inventory and survey [ZIP]
4. Receiving and issuing goods in warehouse [ZIP]