Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Valsts budžeta tāmes Valsts kases tīmekļvietnē