Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Akordeona mūzikas koncerta „Skan akordeons” repertuāra apguves koncerti, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude - konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru programma

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2024”

III Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivāls

  • Nolikums [DOC] [PDF
  • Pieteikums [DOC]
  • Pieteikums festivāla koncertam [DOC]

Sadaļas arhīvs