Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2023"

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss

  • Nolikums [DOC]

XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkurss

  • Salidojuma konkursa nolikums [DOC]
  • Salidojuma nolikums [DOC]

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"

  • Nolikums [DOC]
  • Rezultāti [ZIP]

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru programma

  • Nolikums [DOC]
  • Papildināta informācija nolikumam [PDF]
  • Rezultāti vēsturisko novadu skatēs [ZIP]

III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss "Con Anima"

  • Nolikums [DOC]
  • Papildināta informācija nolikumam [PDF]

Sadaļas arhīvs