Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2023"

  • Nolikums [DOC]

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss

  • Nolikums [DOC]

XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkurss

  • Nolikums [DOC]

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"

  • Nolikums [DOC]

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru programma

  • Nolikums [DOC]
  • Papildināta informācija nolikumam [PDF]

III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss "Con Anima"

  • Nolikums [DOC]

Sadaļas arhīvs