Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma video norise

  • Nolikums [DOC]
  • Kopsavilkums [PDF]
  • Dalībnieki [PDF]

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video norise „No baroka līdz rokam”

  • Nolikums [DOC]
  • Rezultāti [ZIP]

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss

  • Nolikums [DOC]

XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkurss

  • Nolikums [DOC]

Sadaļas arhīvs