Pasākumi

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide".

IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma video norise

  • Nolikums [DOC]

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video norise „No baroka līdz rokam”

  • Nolikums [DOC]
  • Rezultāti [ZIP]

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis”

Latvijas skolu 2.-4.klašu koru dziedāšanas svētki “Tauriņu balsis”

  • Nolikums [ZIP]

Sadaļas arhīvs