Atbalsts pašpārvaldēm

 

Vai esi skolēnu / audzēkņu pašpārvaldes konsultants/-e vai tās līderis/-e? Vai darbojies vai varbūt vēlies darboties pašpārvaldē? Šajās sadaļās atradīsi noderīgu un interesantu informāciju par pašpārvalžu darbību un dažādas metodes, ko vari izmantot sava darba uzlabošanai.

Atbalsta materiālu kopumā pieejami dažādi izstrādātie materiāli - dažādas metodes, animācijas, video pieredzes stāsti, idejas un principi, ko aicinām ņemt vērā un iedvesmoties ikdienas darbam un pašpārvaldes attīstībai. Materiāli ir drukājami un interaktīvi izmantojami individuāli vai kopā ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem. Materiālos iekļautas arī saites, kur tālāk meklēt informāciju par teorijām, projektu konkursiem, metodēm un citām noderīgām lietām. Aicinām materiālos pieejamo informāciju, ieteikumus un metodes pārdomāt, izmēģināt un pielāgot savām vajadzībām!

Viss materiālu kopums (izņemot video un animācijas) pieejams šeit.

Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu/audzēkņu vēlēta institūcija ar mērķi —  pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Pašpārvaldes mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām.

Pašpārvalde darbojas trijās darbības jomās: 

 1. Audzēkņu interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība; audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzību saskaņošana, 
 2. Iesaiste mācību un audzināšanas darbā,
 3. Sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveide. 
ikona "uzdevums"
Animācija - pašpārvaldes darbības jomas

 

"Skaties" ikona

Iepazīsties ar izstrādātajiem ieteikumiem darbam attālināti:

Ieteikumi darbam ar pašpārvaldēm attālināti

Aicinām iedvesmoties arī no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) izstrādātajiem materiāliem

 • "Ko darīt, kad šķiet, ka nevar darīt?"
 • "Kā atbalstīt pašpārvaldi un darboties tajā pandēmijas laikā?"

Šie un citi RD IKSD un Rīgas Skolēnu domes izstrādātie materiāli pašpārvaldēm atrodami šeit.

Jauniešu līdzdalības veicināšana ir viens no svarīgākajiem pašpārvaldes darbības principiem un vispārējiem uzdevumiem — veicināt jauniešu izpratni par demokrātiskiem procesiem un radīt iespēju veidot izglītības iestādes vidi kopā ar pedagogiem un administrāciju. 

Animācija - pašpārvalde un līdzdalība

 

Kā saplānot pašpārvaldes darbu?

Izmēģini dažādas metodes, kas palīdzēs ģenerēt un īstenot idejas:

 

Komandas dzīves cikls

Grupas dzīves cikls

Pašpārvaldes gada plānošanā iesakām ņemt vērā komandas dzīves ciklu un atbilstoši tam plānot aktivitātes.

Aicinām iepazīties ar Komandas dzīves ciklu (Bruce Tuckman, 1965), kas pielāgots atbilstoši pašpārvalžu darbībai.

Komandas dzīves ciklu veido vairākas fāzes. Katrā no tām piedāvājam dažādas aktivitātes un metodes, kas var noderēt arī pašpārvaldes darbībā kopumā:

  1. Veidošanās (forming) fāzē:

   

  1. Cīņa (storming) fāzē:

   

  1. Pielāgošanās (norming) fāzē:

   

  1. Darbība (performing) fāzē:

  Par projektu finansējuma iespējām skatieties sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi".

   

  1. Atvadīšanās (adjourning) fāzē:

   

  Atceries, ka piedāvātās aktivitātes vari pielāgot un izmantot arī citās situācijās.

  Visos komandas dzīves cikla attīstības posmos un pašpārvaldes darbības laikā aicinām ņemt vērā:

  Viens no bieži minētiem aspektiem, kas traucē pašpārvaldes darbībai un pašu dalībnieku izaugsmei, ir motivācijas trūkums. Lai gan motivācija ir arī individuāls darbs pašam ar sevi un pašam jaunietim vajadzētu individuāli atrast sev atbilstošu veidu, kā veicināt savu motivāciju, ir vairākas lietas, ko var darīt, lai uzturētu vispārēju vēlmi darboties organizācijā un to attīstīt.

  Ikona "lasi"

  Lai izprastu dalībnieku motivāciju un vēlmi darboties komandā, iesakām kopīgi iepazīties ar trīs pamatelementu motivācijas modeli “Mērķis – Process – Cilvēki”

  FLOW modelis sniedz iespēju pārrunāt, kā motivāciju varētu stiprināt dalībnieku izaicinājuma un prasmju līmeņa atbilstība.

  Izvērtē un pilnveido organizācijas darbību pēc Hercberga divfaktoru teorijas.

  Lai gan pašpārvaldei ir jābūt brīvprātīgai, jauniešu vēlētai un veidotai organizācijai un atbildīgi par lēmumu pieņemšanu tajā ir jaunieši, pašpārvaldei ir nepieciešama arī atbalsta persona - konsultants. Atbalsta personai ir liela nozīme pašpārvaldes un tās dalībnieku izaugsmē. 

  Pašpārvaldes attīstībā un ikdienas darbā liela nozīme ir arī tās līderiem.

  Katrā komandā ir svarīgi apzināties un izrunāt atbalsta personas un līderu atbildības.

  ikona "uzdevums"
  Ikona "lasi"

  Akreditācijas noteikumi palīdzēs izprast, kā pašpārvaldes darbs tiek vērtēts akreditācijas procesā un kā pašpārvalde var būt sadarbības partneris izglītības iestādes izvērtēšanā un attīstībā

  Katra pašpārvalde ir atšķirīga — ir jāņem vērā gan izglītības iestādes darba struktūra, gan konkrētā pašpārvalde, tās grupas dinamika,  dalībnieku vajadzības un gatavība.

  Tomēr pašpārvaldes savā ikdienas darbā saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, tādēļ šeit PDF dokumentā esam apkopojuši Biežāk uzdotos jautājumus par darbu ar skolēnu / audzēkņu pašpārvaldēm (pašpārvalžu konsultanti un dalībnieki tos identificēja dažādās aptaujās, darba grupās un ikdienas komunikācijā).

  Ja vēlaties iekļaut šajā sarakstā kādu jums aktuālu jautājumu, aicinām sazināties ar Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Moniku Daļecku (monika.dalecka@visc.gov.lv).

  Šīs un atbildes uz citiem jautājumiem varat atrast arī VISC mājaslapas sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi".

   

  Mājaslapas, kur meklēt finansējumu, citas neformālās izglītības metodes un citas iespējas? Ieskaties šeit: Resursu apkopojums.

  Pašpārvaldes dokumentācija un piemēri
  Šeit atradīsi gan pašpārvaldei nepieciešamo dokumentu uzskaitījumu, gan piemērus, kā citas izglītības iestādes ir veidojušas savu dokumentāciju. Aicinām izvērtēt piemērus, pielāgot tos savai realitātei un izmantot savā darbā (pašpārvaldes nolikumi, vēlēšanu nolikumi, darba protokli, aktivitātes izvērtēšanas anketa). Aicinām savus dokumentus pielāgot un veidot kopā ar skolēniem / audzēkņiem, tādējādi veicinot viņu mācīšanos un atbildību!

  Jauniešu līdzdalība un skolēnu pašpārvaldes: esošā prakse un potenciāls attīstībai
  Pētījums par skolēnu līdzdalību un skolēnu pašpārvalžu darbību tika īstenots Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras uzdevumā. Pētījuma veicējs ir SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija.

   

  ikona "video"

  Video sērija  - iesakām noskatīties un pārrunāt video, kur Laura, Edgars, Andris, Agris dalās savā pieredzē, attieksmē un ieteikumos pašpārvalžu darbā.

  Laura Arnicāne, bloga “Seek the Simple” autore, bijusī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas pašpārvaldes prezidente:

  Video stāsts - Lauras pieredze

  Kāda ir pašpārvaldes loma skolā? Kā darboties, ja nav budžeta? Kā īstenot idejas? Par neatlaidību, par skolēnu pašpārvaldi, kas pārstāv jauniešu intereses un palīdz jauniešiem, par darbošanos bez budžeta, par komunikāciju ar skolas vadību, par pašpārvaldes komandas veidošanu un citiem svarīgiem aspektiem stāsta Laura Arnicāne, bloga “Seek the Simple” autore, bijusī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas pašpārvaldes prezidente. 

  (Lauras video stāstu vari apskatīt ar sadalītu tēmās "Pašpārvaldes loma", "Komanda", "Atbalsts" un "Ieguvums nākotnei" )

  Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens:

  Video stāsts - Edgara pieredze

  “Pirms skolēns dodas mācīties uz kādu skolu, man liekas ļoti svarīgi paskatīties vēl vienu griezumu - vai vispār šajā organizācijā ir iespēja līdzdarboties? Vai visu nosaka pieaugušie vai ir iespēja ietekmēt no savas puses?”

  Par pašpārvaldes sadarbību ar administrāciju, par skolas mērķi sniegt jēdzīgāko pieredzi, kādu tā spēj sniegt, par skolas dzīves veidošanu un pašpārvaldes ietekmi stāsta Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens.


  Andris Krūmiņš, Olaines 1. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes bijušais dalībnieks.

  Video stāsts - Andra pieredze

  “Jo vairāk skola ļauj saviem skolēniem izpausties un mudina viņus iesaistīties, jo vairāk skola viņus izglīto! (..) Tas bija laiks, kurā es uzzināju daudz par sevi, kurā es attīstījos. Parlaments bija ļoti laba vieta, kur gūt pozitīvus un labus iespaidus. Pat, ja man ne vienmēr viss sanāca, es tāpat esmu labāks cilvēks tāpēc, ka gāju skolas parlamentā.”

   

  Agris Ratniks, bijušais Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes vadītājs.

  Video stāsts - Agra pieredze

  Kāda ir skolēnu / audzēkņu pašpārvaldes nozīme jaunieša dzīvē? Kas palīdz pašpārvaldei augt? Par sadarbību, par to, kā darīt un kā nedarīt, par pašpārvaldes laikā apgūto kā kopēju skatījumu uz pasauli stāsta Agris Ratniks, LU Juridiskās fakultātes students un bijušais Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes vadītājs.

  Paldies ikvienam pieredzes stāsta varonim par dalīšanos pieredzē un ieteikumos!

  Metodiskos atbalsta materiālus veidoja un apkopoja: Anna Ločmele, Brigita Medne (Jautājumos par izstrādāto materiālu saturu sazināties: pasparvalzu.atbalstam@gmail.com)

  Metodisko materiālu izstrādē iesaistījās skolēnu / audzēkņu pašpārvalžu konsultantu un ekspertu radošās grupas dalībnieki un Valsts izglītības satura centra speciālisti (Jautājumos par projektu sazināties: monika.dalecka@visc.gov.lv).

  Dizaina konceptu veidoja: Arta Citko.
  Video montāža: Emīls Smiļģis.

  Aicinām ņemt vērā, ka metodiskajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs— tie jāpielāgo, ņemot vērā katras skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes un izglītības iestādes vajadzības un iespējas.

  Metodiskie materiāli ir veidoti Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.
   

  Animācijas "Pašpārvaldes darbības jomas" un "Pašpārvalde un līdzdalība"