2003. gada 7. novembrī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) Dziesmu un deju svētku tradīciju un simbolismu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Dziesmu un deju svētkus tradicionāli veido Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (Dziesmu un deju svētku likums).

2023./2024. mācību gadā ir uzsākta aktīva gatavošanās XIII svētkiem, gan sagatavojot svētku repertuāru, gan mēģinājumu laikā to apgūstot, gan apgūto parādot konkursos un skatēs. Mācību gada izskaņā plānoti vairāki starpsvētku pasākumi: tradicionālais tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, III Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls un citi.

2024./2025. mācību gadā darbs pie svētku sagatavošanas turpināsies un vainagosies ar svētku norisēm 2025. gada jūlijā Rīgā.

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskā padome

 

Aicinām Dziesmu un deju svētku dalībniekus piedalīties dziesmas "TAVS KAROGS" video klipa tapšanā

Jānis Aišpurs kopā ar Renāru Kauperu ir radījuši dziesmu “TAVS KAROGS” XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncertam “Dziesmubērns”. Dziesma ir par katru no mums: mēs visi varam būt kā karogs, kas iedvesmo, dod spēku un ticību. Mūsu Dziesmu un deju svētki ir pārcelti uz 2021. gada vasaru, bet mēs visi kopā, kaut katrs savās mājās, joprojām esam tas spēks, kuram pateicoties, svētki noteikti notiks un spēcīgā tradīcija turpināsies!

Tāpēc aicinām visus un ik katru, kas vēlas kļūt par daļu no Svētku dziesmas “TAVS KAROGS” - to dziedot, dejojot un, protams, spēlējot kādu instrumentu vai kā savādāk radoši izpaužoties tās pavadījumā. Iesaistiet draugus, skolotājus un vecākus, klausieties, mācieties, dziediet, spēlējiet, dejojiet, to visu nofilmējiet, lai kopā varam izveidot dziesmas video klipu un dziesma mūsu kopējā izpildījumā skanētu un priecētu Latviju jau šogad!

Savu video nofilmējiet un iesūtiet līdz 23.aprīlim.
Kā piedalīties? Skaties TE: https://bit.ly/TavsKarogs 

Paldies, ka esat Dziesmu un deju svētku iedvesma un spēks!
Veselību un možu garu vēlot!
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji.

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gadu

Šodien, 31.martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

“Svētku rīkošanā svarīgākais ir sabiedrības, jo īpaši dalībnieku drošības jautājums. Covid-19 neprognozējamā epidemioloģiskā attīstība un ārkārtējā situācija Latvijā un pasaulē ievieš būtiskus ierobežojumus un izmaiņas visās sabiedrības funkcionēšanas jomās. Rīcības komiteja šodien pieņēma vienprātīgu lēmumu pārcelt svētkus uz nākamā gada vasaru, ņemot vērā gan medicīniskos, gan cilvēkresursu, gan organizatoriskos aspektus, tajā pašā laikā respektējot dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktības nozīmi. Ceram, ka šī ziņa neskumdinās potenciālos dalībniekus, bet ļaus noskaņoties svētkiem ar jaunās izglītības platformas ‘’Tava klase’’ starpniecību. Tā būs iespēja izdejot un izdziedāt arī Dziesmu un deju svētku repertuāru,” akcentē izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

“Svētku rīkotāju komanda jau ir uzsākusi darbu, lai precizētu ar Svētku pārcelšanu saistītos organizatoriskos jautājumus. Dziesmu un deju svētki ir milzīgs mehānisms ar daudzām būtiskām sastāvdaļām – mākslinieciskās programmas un to aktualitāte pēc gada, skašu rīkošana un nolikumi kontekstā ar Svētku pārcelšanu, valsts dotācijas pārdale, norišu vietu pieejamība u.c. Visus procesā iesaistītos par detaļām informēsim līdz mācību gada noslēgumam. Šobrīd vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kas cītīgi gatavojušies svētkiem – līdz šim skatēs redzētais pārliecina ar augsto māksliniecisko sniegumu, pedagogiem, vecākiem, pašvaldībām un rīkošanā iesaistītajiem par līdz šim paveikto, “ stāsta Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

Inga Vasiļjeva,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja,
tālr. 29276111

Mākslinieciskās padomes sēžu lēmumi

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes sēžu lēmumi (papildināti 06.04.2020.).