Statuss:
Īstenošanā
3loe_logo.png

3LoE - Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy
Nr: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Hanse-Parlament (Vācija)
Īstenošanas laiks: 2020. gada 1. novembris – 2024. gada 31.oktobris
Kopējais projekta finansējums: 4. 875 055 eiro

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr.: 67226535
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Erasmus + projekta “3LoE -  Trīs līmeņu profesionālās izcilības centri: kvalifikācija, uzņēmējdarbība un inovācijas zaļajā ekonomikā” galvenā prioritāte ir visaptveroša zaļo prasmju nodrošināšana, lai risinātu enerģētikas, klimata un vides aizsardzības problēmas. Projektā ir apvienojušies 22  parnteri no 7 valstīm ar mērķi  katrā no projekta dalībalstīm izveidot profesionālās izcilības centru, kas  īstenos dažādas izglītības programmas un pasākumus saistībā ar zaļo ekonomiku, digitalizāciju un uzņēmējdarbību, tādējādi  nodrošinot  mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar  jauniem  izglītotiem   profesionāļiem un stiprinot  to konkurētspēju videi draudzīgā ekonomikā. Projekta mājas lapa : https://3-loe.eu

Projekta uzdevumi

 • Īstenot  duālās/darba vidē balstītas izglītības programmas profesionālajā un augstākajā izglītībā, nodrošinot  intensīvu sadarbību starp profesionālās izcilības centriem un uzņēmumiem;
 • Ar Kameru atbalstu izveidot ilgtspējīgas partnerības  starp profesionālāas izcilības centriem un MVU;
 • Pilnveidot MVU vadītāju un darbinieku  prasmes  zaļajā ekonomikā;
 • Veicināt uzņēmējdarbību zaļajā ekonomikā, palielinot jaunuzņēmumu skaitu un to darbības kvalitāti.

Projekta partneri

 • Valsts izglītības satura centrs  - Latvija
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” -  Latvija
 • Latvijas Amatniecibas kamera - Latvija
 • Rīgas  Stradiņa  universitāte -  Latvija
 • Handwerkskammer Desden - Vācija
 • Berufsakademie Hamburg – Vācija
 • Izba Rzemieslnicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci – Polija
 • Zespol Szkol Mechanicznych i Logistycznych im. inz. Tadeusza T  - Polija
 • Akademia Pomorska W Slupsku -  Polija
 • Profesinio Mokymo Centras Zirmunai - Lietuva
 • Panevezimo Prekybos Pramones Amatu Rumai- Lietuva
 • Panevezio kolegija - Lietuva
 • Institut für angewandte Gewerbeforschung der Wirtschaftskammer Osterreich  -  Austrija
 • Wirtschafts-Förderungsinstitut der Wirtschaftskammer Steiermark - Austrija
 • Campus 02 Fachhochschule Der Wirtschaft GMBH- Austrija
 • Transferimento Technologico e Innovazione Scarl -  Itālija
 • Sistemi  Formativi Confindustria SCPA - Itālija
 • ITA Emilio Sereni - Itālija
 • Departament  d'Educacio- Generalitat de Catalunya - Spānija
 • Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas - Spānija
 • Institut Pere Martell -  Spānija