Vērtēšanas jautājumi, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10.klasēs