Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, Valsts izglītības satura centrs (VISC) var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus (turpmāk – izziņa).

Lai saņemtu izziņu,

  1. persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk – izziņa), aizpilda iesnieguma veidlapu [DOC]. Aizpildīto un elektroniski parakstīto iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu visc@visc.gov.lv .
  2. saņemot personas iesniegumu, VISC uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs rēķinu (maksa ir 11,25 euro par katru izziņu);
  3. pēc rēķina apmaksas VISC izgatavos izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem un elektroniska dokumenta formā nosūtīs uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņu varēs saņemt no 2024. gada 2.jūlija iesniegumā norādītajā e-pastā.

Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā un neaizstāj sertifikātu.