Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Aizpildīto iesniegumu iesniedz izmantojot portālu www.latvija.lv, nosūtot pa pastu vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz VISC e-pastu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Aizpildīto iesniegumu VISC var nosūtīt pa pastu, pa e-pastu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Rēķinu personai VISC nosūta uz norādīto adresi pa pastu, e-pastu. Persona apmaksā rēķinu. Maksa par katru sertifikāta dublikātu ir EUR 10,67 (sagatavošana un izsniegšana personīgi) vai EUR 13,50 (sagatavošana un nosūtīšana pa pastu). Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu