Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Aizpildīto iesniegumu VISC var nosūtīt pa pastu, pa e-pastu vai faksu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Rēķinu personai VISC nosūta uz norādīto adresi pa pastu, e-pastu vai faksu. Persona apmaksā rēķinu. Maksa par katru sertifikāta dublikātu ir EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Pēc rēķina apmaksas VISC centralizētā eksāmena sertifikātu nosūta pa pastu. Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu