Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Novembris, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.novembris, plkst.10.00 Valmieras integrētā bibliotēka, Cēsu iela 4, Valmiera Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Valmierā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
1.novembris, plkst.14.00 Jelgavas novada Kalnciema vidusskola Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Zemgalē VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
1.novembris, plkst.14.00 Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs, M.Namiķa iela 19, Grobiņa Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Lejaskurzemē VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
1., 2., 8., 9., 22.novembris Latvijas Universitātes PPMF, Imantas 7. līnija 1, Rīga Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
1.-3.novembris Jelgavas BJC „Junda” atpūtas bāze „Lediņi”, Lediņu ceļš 1, Jelgava Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārs bērnu nometņu vadītājiem, pedagogiem un nometņu organizētājiem Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.60001629, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv
2.novembris RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Pulka iela 3, Rīga Praktiskās ievirzes seminārs “BETA” 10. – 12.klašu skolēniem (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
4., 5.novembris Liepāja, Latviešu Biedrības nams, rožu laukums 5/6   Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā"   Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
5.novermbris, plkst.16:00-17:00 Tiešsaistē Fizikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze Kaspars Špūle, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs, tālr. 60001606., e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
5., 6., 12., 13., 20., 21., 26., 27.novembris, plkst.9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde  Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  
6.novembris, plkst.14.00 Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, Kr. Barona iela 99, Rīga Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Rīgā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
6.novembris, plkst.16:00 - 17:00 Tiešsaistē Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena rezultātu analīze Kaspars Špūle, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs, tālr. 60001606., e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
6.-9., 13.-15.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.60001629, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv
7., 9., 28.novembris Viesnīca "Semarah hotel", Bulduru prospekts 64/68, zāle "Majori", Lielupe, Jūrmala  Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā" Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
6., 7., 8., 13., 14., 15.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi-72 stundas Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.60001629, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.16:00-17:00 Tiešsaistē Ķīmijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze Kaspars Špūle, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs, tālr. 60001606., e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.10.00 Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls  VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.13.00 Pārventas bibliotēka, Tārgales iela 4, Ventspils Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Ziemeļkurzemes, Viduskursas un Austrumkursas reģioniem VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.11.00 Bērnu un jauniešu centrs “Mice” Semināra iela 27, Valka Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Valkā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
7.novembris Viesnīca "Semarah hotel", Bulduru prospekts 64/68, zāle "Majori", Lielupe, Jūrmala  Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā"   Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
8.novembris, plkst.10.00 Rankas pamatskola, Ranka, Rankas pagasts, LV-4416 Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Vidzemes augstienes reģionā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
8.novembris, plkst.10.30 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 258, Jēkabpils Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Sēlijā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
8.novembris Daugavpils Kultūras pils Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
8.-9.novembris Aizputes vidusskola, Ziedu iela 7, Aizpute Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis) (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
8.-9.novembris Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne Specifiskās mācības “DIBELS Next 0.-3.klasei” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
9.novembris Rīgas Motormuzejs, S.Eizenšteina iela 16, Rīga Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem “Rīgas Motormuzeja kauss”  Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
12.novembris, plkst.16:00-17:00 Tiešsaistē Bioloģijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze Kaspars Špūle, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs, tālr. 60001606., e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
12.-13.novembris Tartu, Igaunija ES Erasmus+ TTT4WBL projekta partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.29338667, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
12.-13.novembris Bratislava, Slovākija ES Erasmus+ WellTo projekta partneru sanāksme Sandra Prince, VISC projektu vadītāja, tālr.60001633, e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv
12.-13.novembris Tartu, Igaunija ES Erasmus+ TTT4WBL projekta partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.29338667, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
12.-13.novembris Bratislava, Slovākija ES Erasmus+ WellTo projekta partneru sanāksme Sandra Prince, VISC projektu vadītāja, tālr.60001633, e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv
13.novembris Mālpils Kultūras centrs Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
14.novembris, plkst.10.30 Pilsētās, novados Vācu valodas valsts 50. olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
15.novembris, plkst.10.00 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Seminārs ekonomikas skolotājiem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
15.-19.novembris Ščecina (Polija) Starptautiskās komandu sacensības “Baltijas ceļš 2019” (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
19.novembris, plkst.11.00, plkst.15.00 Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
19.novembris Rēzekne Zeimuļs, Krasta iela 31 Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā" Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
19.-20.novembris Vanta, Somija ES Erasmus+FutureEd2job projekta partneru sanāksme Aina Špaca, VISC projektu vadītāja, tālr.60001632, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
20.novembris, plkst.11.00 Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.novembris, plkst.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs vides izglītības projekta “Atkritumiem Nē!” dalībniekiem Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.60001630, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv 
21.novembris Liepāja, Latviešu Biedrības nams, rožu laukums 5/6  Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā"   Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
21.novembris Rīgas l5.vidusskola, Visvalža iela 9, Rīga Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes trešā posma pirmā kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
21.-22.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
22.novembris, plkst.10.00 Lielvārdes novada kultūras centrs, Parka iela 4, Lielvārde Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Piedaugavas reģionā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.novembris, plkst.13.00 G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Vidzemes piejūras reģionā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.novembris, plkst.9.00; 15.00 Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
23.novembris Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga Praktiskās ievirzes seminārs “BETA” 10. – 12.klašu skolēniem (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
23.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profsionālās kompetences pilnveides kursi (1.nodarbība) VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
25.novembris, plkst.11.00, plkst.15.00 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
25.novembris, plkst.10.00-16.15 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7.līnija 1 Specifiskās mācības “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
26.novembris Pilsētās, novados Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
26.novembris, plkst.9.00-15.30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7.līnija 1 Specifiskās mācības “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
26.novembris, plkst.9.00, plkst.13.00 Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28.novembris, plkst.10.00 Lenžu kultūras nams Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Ziemeļlatgales reģionā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
28.novembris, plkst.13.00 Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skola Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” pusfināls Dienvidlatgales reģionā VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141., e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
28.novembris Pilsētās, novados (tiešsaistē) Bioloģijas valsts 42. olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
28.novembris Viesnīca "Semarah hotel", Bulduru prospekts 64/68, zāle "Majori", Lielupe, Jūrmala Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā inteliģence izglītībā"     Kristīne Bulka, tālr.66051909, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
28.-29.novembris PIKC "Jelgavas tehnikums" Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv
29.novembris. plkst.9.30 Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs, Rīgā, Braila ielā 24 Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem Laima Zommere, SIN vecākā eksperte , tālr.: 60001644, e-pasts: laima.zommere@visc.gov.lv
29.novembris, plkst.14.00-17.00 VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2, Rīga Edinburgas hercoga starptautiskā apbalvojumu pasniegšanas 13.ceremonija Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
29.-30.novembris Aknīstes vidusskola, Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis) (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere-Bērziņa, tālr: 60001614, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv