Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Oktobris, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1., 2., 8., 9.,16., 17., 29., 30.oktobris plkst.9:00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
2.oktobris Radisson Hotel Old Town Riga,  Zigfrīda Annas Meierovics bulvāris 10, Rīga. Profesionālās izglītības iestāžu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas ekspertu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu īstenošana” 1.seminārs “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus reglamentējošie normatīvie akti” Dace Ozoliņa, Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja, tālr. 66051909, e-pasta adrese: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
3.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Sandra Mieze, VISC vecākā referente, tālr.67350810, e-pasta adrese: sandra.mieze@visc.gov.lv
7.-10.oktobris  Espo, Somija  ES Erasmus+ projekta ILP4WBL mācību seminārs  Aina Špaca, VISC projektu vadītāja, tālr.60001632, e-pasta adrese: aina.spaca@visc.gov.lv
9.,10.oktobris Viesnīcā “Radi un draugi”, Mārstaļu iela 3, Rīgā, LV-1050 Profesionālās kompetences pilnveides semināru cikla "Efektīva komunikācija"  1. un 2.seminārs 1.grupai Dace Ozoliņa, Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja, tālr. 66051909, e-pasta adrese: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
10.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 3.sanāksme Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
10.,11.oktobris Starptautiskā izstāžu zāle BT1, Ķīpsalas iela 8, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Nākotnes darba skatuve. Intelekts. Radošums" profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un IT, ekonomikas, komerczinības pedagogiem Kristīne Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.66051909, e-pasta adrese: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
13.oktobris Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā intelligence izglītībā" Kristīne Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.66051909, e-pasta adrese: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
15.-16.oktobris Brusele, Beļģija ES Erasmus + K3 Projektu koordinatoru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.29338667, e-pasta adrese: inta.baranovska@visc.gov.lv
16.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv
16.oktobris  RTU, Ķīpsalā Izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistu seminārs par aktualitātēm valsts pārbaudījumos. Lauris Grīvans, VISC VIP nodaļas vadītāja vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv
17.oktobris, plkst.11:00 Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, Rīgā Seminārs Latvijas izglītības iestāžu dirģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rita Platpere VISC vecākā referente, tālr.60001623, e-pasta adrese: rita.platpere@visc.gov.lv
17.oktobris Viļņa, Lietuva ES Eramus + projekta Industry 4.0 noslēguma konference Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.29338667, e-pasta adrese: inta.baranovska@visc.gov.lv
17.oktobris Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, Rīgā Seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rita Platpere VISC vecākā referente, tālr.60001623, e-pasta adrese: rita.platpere@visc.gov.lv
19.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvais seminārs Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, mob.2652211, e-pasta adrese: mara.mellena@visc
19.oktobris Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
19.-22.oktobris Somija ES Erasmus+ projekta FutureEd2job partneru sanāksme  Aina Špaca, VISC projektu vadītāja, tālr.60001632, e-pasta adrese: aina.spaca@visc.gov.lv
21.-24.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga  Profesionālās kompetences pilnveides kursi (36 stundas) audzināšanas darba speciālistiem Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv
22.oktobris Rīgas 6.vidusskola Seminārs Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.60001624, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv  
22.oktobris Viesnīca "Semarah hotel", Bulduru prospekts 64/68, zāle "Majori", Lielupe, Jūrmala  Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā intelligence izglītībā"   Kristīne Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.66051909, e-pasta adrese: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
23.oktobris Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā intelligence izglītībā" Kristīne Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.66051909, e-pasta adrese: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
23., 24.oktobris Radisson Hotel Old Town Riga,  Zigfrīda Annas Meierovics bulvāris 10, Rīga. Profesionālās kompetences pilnveides semināru cikla "Efektīva komunikācija"  1.un 2.seminārs 2.grupai Dace Ozoliņa, Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja, tālr. 66051909, e-pasta adrese: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
23.,24.oktobris Bratislava, Slovākija ES Erasmus+ projekta TrackVET konference un partneru sanāksme  Aina Špaca, VISC projektu vadītāja, tālr.60001632, e-pasta adrese: aina.spaca@visc.gov.lv
23.,24.oktobris Rīgas Klasiskā ģimnāzija Award jauno vadītāju kursi Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.67350959, e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
23.-27.oktobris Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava Mūsdienu deju kolektīvu modelēšanas koncerts, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumam "Agstāk par zemi" Projekta vadītāja Inese Leoho-Čudare, 29333665
25.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs pasākums Award vadītājiem: plkst.10.00-12.00 videotiešraide par Award aktualitātēm; plkst.13.00-15.00 individuālas konsultācijas Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.67350959, e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
28.oktobris Rīga ES Erasmus+ projekta TTT4WBL vadošo treneru darba seminārs  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr. 29338667, e-pasta adrese: inta.baranovska@visc.gov.lv
29.,30.oktobris Rēzekne Zeimuļs, Krasta iela 31 Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Emocionālā intelligence izglītībā" Kristīne Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001 Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.66051909, e-pasta adrese: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
29.oktobris Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
30.-31.oktobris Rīga Erasmus+ projekta Code partneru sanāksme  Sandra Prince, VISC projektu vadītāja, tālr.60001633, e-pasta adrese: sandra.prince@visc.gov.lv
30.oktobris Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
oktobris Datums un vieta tiks precizēti Izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistu seminārs par aktualitātēm valsts pārbaudījumos. Lauris Grīvans, VISC VIP nodaļas vadītāja vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv