Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Augusts, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
1.- 8.augusts Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads Literārā vasaras nometne “(IZ)AICINĀJUMS” latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāžu laureātiem un ZPD konferences pirmo pakāpju ieguvējiem (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
4.-11.augusts Baku, Azarbaidžāna 31. Starptautiskā informātikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
5.-8.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides kursi (36 stundas) "Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports" Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.60001626, e-pasta adrese: dace.jurka@visc.gov.lv ; kontaktpersona: Ligita Smildziņa, tālr.29779758, e-pasta adrese: ligita.smildzina@inbox.lv
5.-6.augusts Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 7.-9. klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
6.augusts Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95 a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.augusts Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
8.augusts Preiļi, Celtnieku iela 2 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
8.-9.augusts Rīga "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 7.-9. klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) " Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
8.-9.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" mākslinieciskās darba grupas radošais seminārs Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.60001628, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv
10.augusts Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.-13.augusts Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 7.-9. klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
12.-13.augusts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Raiņa iela 28A, Valka Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādēs” (1.modulis) Ilze Justamente, aktivitāšu koordinatore, tālr.: 67350965, e-pasts: ilze.justamente@832.visc.gov.lv
12.–14.augusts Engures novada Bērzciema pagasta viesu nams "Tauriņi" Profesionālās kompetences pilnveides kursi koklētāju ansambļu vadītājiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957, e-pasta adrese: astra.auksmuksta@visc.gov.lv; kontaktpersona Dita Pfeifere, tālr.29134512, e-pasta adrese: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
14.- 15.augusts Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 7.-9. klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
15.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
15.- 16.augusts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādēs” (1.modulis) Ilze Justamente, aktivitāšu koordinatore, tālr.: 67350965, e-pasts: ilze.justamente@832.visc.gov.lv
19.- 20.augusts Jēkabpils Valsts ģimnāzija, R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādēs” (1.modulis) Ilze Justamente, aktivitāšu koordinatore, tālr.: 67350965, e-pasts: ilze.justamente@832.visc.gov.lv
20.,21.,23. augusts   Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, specialiste izglītības jautajumos, tālr.67350815, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
22.-23.augusts Ventspils 4.vidusskola, Rīgas iela 12A, Ventspils Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādēs” (3.modulis) Ilze Justamente, aktivitāšu koordinatore, tālr.: 67350965, e-pasts: ilze.justamente@832.visc.gov.lv
22.-27.augusts Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves un precizēšanas seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumam “Augstāk par zemi” Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.60001627, e-pasta adrese: diana.gavare@visc.gov.lv
23.-29.augusts Slovēnija Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
26.-28.augusts Daugavpils Saskaņas pamatskola, Saules iela 7, Daugavpils Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, specialiste izglītības jautajumos, tālr.67350815, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv