Aktuālā informācija
Ir bezgalīgi daudz to pasākumu veidu un iespēju, kā bērnus un jauniešus iesaistīt lietderīgā un saprātīgā atpūtas laika izmantošanā. Viena no tādam formām ir nometnes
Sākumlapa > Audzināšana > Bērnu nometnes

Bērnu nometnes

nometnes.gov.lv

Valsts izglītības satura centrs ESF projekta (Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031. Uzsākšanas datums: 01.10.2010. Pabeigšanas datums: 30.09.2011.) „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru.

Nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra mājas lapā nometnes.gov.lv ir vienīgais legālo bērnu nometņu reģistrs Latvijā, kas kalpo par pamatu saskaņošanas, uzraudzības un kontroles plānošanai visām saistītām iestādēm.

Nometņu vadītājiem mājas lapā iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumus saskaņojumu saņemšanai saistītām iestādēm, savukārt, bērnu vecākiem ir pieejama plaša informācija par nometnēm, kā arī ir iespēja sekot līdzi saskaņošanas procesam.

VISC lapā nometnes.gov.lv ir pieejams metodiskais materiāls, likumi un MK noteikumi, kas attiecināmi uz bērnu nometņu organizēšanu, bērnu nometņu vadītāju rokasgrāmata, lapas lietotāja ceļvedis, informācija par bērnu nometņu vadītāju kursiem.

>> Lasīt vairāk VISC lapā nometnes.gov.lv