Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
22.08.-27.08.2019. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda ielā 24, Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava Repertuāra apguves seminārs mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem   Vecākā referente Diāna Gavare, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
No 2019.gada februāra līdz aprīlim Novados Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Nolikums [ZIP] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
01.02.2019.,
22.02.2019.,
15.03.2019.
Bauska,
Brocēni,
Madona
Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Spēlēju un dancoju!" Nolikums [DOC].
Afišas [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts z koncertsanda.murniece@visc.gov.lv
08.02.2019.
(2.kārta)
Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [DOC].
Afiša [PNG]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
05.04.-10.05.2019. Vēsturiskajos novados Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam Nolikums (apstiprināts ar VISC 25.01.2019. rīkojumu Nr. 4.1-07/11) [DOC]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Diāna Gavare, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
25.05.2019.,
31.05.2019.
Aluksne,
Talsi
Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [DOC].
Afišas [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs