Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
26.10.2019.-16.04.2020. Novadi Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam "Augstāk par zemi" Nolikums [DOC]. Precizēts 21.01.2020.* Inese Leoho-Čudare, tālr.29333665, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa, Strūgu ielā 4, Rīgā.
04.03.-25.04.2020. Novadi Tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates Nolikums [ZIP] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
06.06.2020. Rīga Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu laureātu koncerts Nolikums [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

* veikts precizējums nolikuma 11.2. apakšpunktā, precizējot mūsdienu deju fināla konkursa norises vietu Rīgā, un 12.punktā, norādot deju skaitu.

16.01.2020. Z.Mūrniece.
Pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme

Š.g. 21.janvārī plkst.11.00 Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā, notiks pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme par aktualitātēm, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra apguves skatēm.
>> Sanāksmes darba kārtība

26.09.2019. I.Leoho-Čudare.
Par mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkursiem

VISC informē, ka mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkursi, kas tika plānoti 2019.gada novembrī, ir pārcelti uz 2020.gada aprīli.
Provizoriskie mūsdienu deju finālkonkursu datumi un norises vietas 2020.gadā:
- 6. aprīlis Rīga, vieta tiks precizēta;
- 8. aprīlis Daugavpils Kultūras pils;
- 9. aprīlis Mālpils Kultūras centrs;
- 16. aprīlis Liepājas Olimpiskais centrs

23.09.2019. Z.Mūrniece.
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" koprepertuāru

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" koprepertuārs (ieraksts veikts 2019.gada 8.jūnijā Siguldas Kultūras centrā "Siguldas devons").
Deju demonstrējumiem ir ieteikuma raksturs.
>> Koprepertuārs

Sadaļas arhīvs