Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
28.03.-05.04.2020. Sk. nolikumā Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skates Nolikums [DOC]. Dita Pfeifere, mob.t. 29134512, e-pasts: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
2020.g. martā (2.kārta);
06.06.2020. (3.kārta)
Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020" Nolikums [DOC]. VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.07.2020. (fināls) Novados un Rīgā Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi Nolikums [DOC]. Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.07.-10.07.2020. (dalība koncertos Vērmanes dārzā) Novados un Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” Nolikums [DOC]. Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
10.07.2010. (defile) Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Pūtēju orķestru kopmēģinājumi, konkurss un koncerts “Skaņu rota Latvijai” Nolikums [DOC]. Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

04.10.2019. R.Platpere.
Seminārs izglītības iestāžu koru diriģentiem

2019.gada 17.oktobrī pl.11.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks seminārs izglītības iestāžu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.

06.09.2019. R.Platpere.

  1. Tiek atcelts š.g. 12.septembrī paredzētais seminārs pašvaldību mūzikas speciālistiem un atbildīgajiem par metodisko atbalstu mūzikas skolotājiem .
  2. Izdevniecības “Muzika Baltika” nošu veikalā (K.Barona ielā 39, Rīgā) ir pieejami XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” koru repertuāra krājumi zēnu koriem, 5.-9.kl. un 5.-12.klašu koriem, jauktajiem koriem un arī partitūru krājumi diriģentiem un koncertmeistariem.
  3. Seminārs skolu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notiks 2019.gada 17.oktobrī pl.11.00 Rīgas Latviešu biedrības namā.

 

Sadaļas arhīvs