Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.01.-31.01.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Nolikums [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
2019.g. martā (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
03.04.-26.04.2019. Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26.04.2019. Limbaži II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls Nolikums [DOC].
Afiša [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.05.2019. (Defile finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skates un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerti Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
23.-24.03.2019. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs