Tiešsaistes seminārs “Skolēni ar intelektuālās attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē”

2024. gada 21. februārī plkst. 14.00 notiks Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas un Kokneses pamatskolas organizētais tiešsaistes seminārs “Skolēni ar intelektuālās attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē”.

Tiešsaistes seminārā Kokneses pamatskolas-attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā, speciālā pedagoģe Inese Svence pastāstīs par skolēnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem izziņas procesu attīstības īpatnībām un saskarsmes/uzvedības raksturīgākajām izpausmēm. Lektore iepazīstinās ar Kokneses pamatskolas-attīstības centra pedagogu veidotajiem mācību un metodiskajiem atbalsta materiāliem mācību procesa organizēšanai.

Kokneses pamatskolas-attīstības centra metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova iepazīstinās ar mācību pielāgojumu veidiem, kuri izmantojami izglītības procesa organizēšanā skolēniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Aicinām seminārā piedalīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā lektores atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. 

Pieslēgšanās tiešsaistes semināram VISC Facebook vietnē.         

Gaidīsim Jūs mūsu tiešsaistes seminārā!