ZPD konference 2023

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konference notiks 2023. gada 31. martā klātienē, Rīgas Tehniskajā universitātē. Uz valsts ZPD konferenci tiek izvirzīti skolēnu darbi, kuri 2.kārtā (reģiona konferencē) ieguvuši vismaz 100 punktus.

Valsts ZPD konferences darbus vērtē Valsts izglītības satura centra izveidota starpdisciplināra vērtēšanas komisija. Komisija visās zinātnes nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) vērtē:

  • plakātu (posteri);
  • diskusiju.

Informējam, ka skolēnu ZPD reģionu konference norisināsies 2023. gada 10. martā tiešsaistē. Reģiona konferenču  organizatori:

  • Kurzemes reģionā - Liepājas Universitāte;
  • Latgales reģionā - Daugavpils Universitāte;
  • Pierīgas reģionā (apvienotais Rīgas reģions un Rīga) - Latvijas Universitāte
  • Zemgales reģionā - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;
  • Vidzemes reģionā – augstākās izglītības iestāžu apvienība, kurā ietilpst Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Daugavpils Universitāte

Ja rodas kādas neskaidrības vai tehniskas problēmas, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@832.visc.gov.lv.

Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

Zinātniskās pētniecības darbu konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

ESF_logo_ansamblis