Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Ikviena bērna attīstība norisinās atšķirīgi, tomēr vecumposmu attīstības secība ir negrozāma, tās gaitu nav iespējams paātrināt. Visam savs laiks. Vecākiem būtu jāņem vērā, ka tieši ģimenei ir svarīga loma bērna turpmākajā attīstībā. Tas, ko bērni ikdienā iemācīsies no saviem vecākiem un ģimenes, veidos pamatu visai viņu turpmākajai dzīvei. Mums visiem ir svarīgi laicīgi izprast vecumposmu atšķirības un zināt, kas ir pats būtiskākais bērna attīstībā katrā no tiem.

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa piedāvā informatīvu un viegli pārskatāmu materiālu par to, kas ir būtisks katrā no bērna attīstības posmiem. Īpaša uzmanība pievērsta gadījumiem, kad nepieciešama ģimenes ārsta vai cita speciālista konsultācija.

Ar plašāku informāciju aicinām iepazīties arī  mūsu centra informatīvajā materiālā “Vecākiem par bērna attīstību”