Darbinieki

Anita Falka

Nodaļas vadītājs
anita.falka [at] visc.gov.lv

Ilze Ābelniece

Vecākais eksperts
ilze.abelniece [at] visc.gov.lv

Baiba Pula

Vecākais eksperts
baiba.pula [at] visc.gov.lv

Oksana Brūvere

Vecākais eksperts
oksana.bruvere [at] visc.gov.lv

Ilga Prudņikova

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājs – vecākais eksperts
ilga.prudnikova [at] visc.gov.lv

Laima Zommere

Vecākais eksperts
laima.zommere [at] visc.gov.lv